บางขุนเทียนสร้างอนุสาวรีย์คุณกะลา ชูแหล่งท่องเที่ยว“ลิงแสม” ในกรุง

Building News / ข่าวหมวดอาคารทั่วไป

นายโสภณ โพธิสป ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กล่าวว่า สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์คุณกะลา ที่บริเวณใกล้สี่แยกคุณกะลา ติดกับคลองสนามชัย และถนนเลียบทางด่วนหมายเลข9 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ และอนุรักษ์แหล่งชมลิงแสมแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นถิ่นเดิมของคุณกะลา ลิงแสมมือพิการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือนำไปเลี้ยงในพระราชวังดุสิต อีกทั้งช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของเขตบางขุนเทียนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ล้านบาท

ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์คุณกะลาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอนุสาวรีย์ให้แข็งแรงและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน งานที่ทำ ได้แก่ สร้างสวนหย่อม ปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงา ปรับปรุงหลังคาศาลาพักผ่อน 2 หลัง สร้างเขื่อนพร้อมท่าเทียบเรือ ประชาชนสามารถล่องเรือมาจากวัดหัวกระบือขึ้นที่ท่าเทียบเรืออนุสาวรีย์คุณกะลาเที่ยวชมธรรมชาติ และลิงแสมที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบกว่า 300 ตัว โดยหลังจากปรับปรุงเสร็จเปิดให้บริการประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของเขตจะดูแลสถานที่และคอยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว

ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กล่าวว่า นอกจากนี้ในบริเวณใกล้กับอนุสาวรีย์คุณกะลามีทางเดินเลียบคลองสนามชัยระยะทางประมาณ 100 เมตร ประชาชนสามารถเลาะคลองสนามชัยเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจที่สวนเฉลิมชัยพัฒนา เป็นสวนต้นไม้ ขนาด 2 ไร่ และมีป่าชายเลนให้ศึกษาระบบนิเวศ โดยสำนักงานเขตบางขุนเทียนจะสร้างห้องน้ำให้บริการประชาชนที่ไปเที่ยวชมด้วย คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการปรับภูมิทัศน์อีกประมาณ 2-3 เดือนจะดำเนินการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชนได้ภายในกลางปี 2553นี้ โดยจะเรียนเชิญ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการต่อไป

12/3/2553  แนวหน้า (12 มีนาคม 2553)

Sponsors