บรวงสรวงสวนนาคราภิรมย์ริมเจ้าพระยา

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ผู้ว่าฯกรุงเทพฯบรวงสรวงสวนสาธารณะนาคราภิรมย์ริมน้ำเจ้าพระยา คาดเปิดให้ชมได้ภายในธ.ค.นี้ วันนี้ (12 ส.ค.) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีบวงสรวงสวนนาคราภิรมย์ ร่วมกับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสวนนาคราภิรมย์ เขตพระนคร

ทั้งนี้ สวนนาคราภิรมย์ เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ซึ่งหมายถึงสวนอันเป็นที่น่ารื่นรมย์ยิ่งของชาวพระนคร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกรมการค้าภายใน (เดิม) เป็นสวนสาธารณะในลักษณะเปิดโล่ง บนพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 69.90 ตารางวา โดยนอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อเปิดมุมมองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สู่พระบรมมหาราชวัง และส่งเสริมความสำคัญของพื้นที่ ความสง่างามของอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยรอบแล้ว พื้นที่แห่งนี้ ยังรองรับกิจกรรมของชุมชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนท่าเรือรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างฝั่งธนบุรี และเกาะรัตนโกสินทร์ อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีแก่พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อมชุมชนต่อไป

รายงานข่าวจากสำนักผังเมือง แจ้งว่า สวนดังกล่าวอยู่ระหว่างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ บริเวณพื้นที่ห้องแถว 9 ห้องที่ได้รับมอบจากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นส่วนสุดท้ายของสวนดังกล่าว โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ได้แล้วเสร็จและเตรียมพร้อมเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ภายในเดือน ธ.ค. นี้.

12/8/2553  เดลินิวส์ (12 สิงหาคม 2553)

Sponsors