ก่อสร้างวงแหวนโคราช คืบหน้า80%

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา มีระยะทางทั้งหมด 110 กิโลเมตร เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีระยะทางยาวที่สุดในต่างจังหวัด และระยะทางยาวเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองมาจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพ มหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 7 ตอน ได้แก่ A, B, C, D, E, F และ G โดยตลอดแนวที่ถนนตัดผ่านนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่เกษตรกรรม ในปี 2549 ได้ฤกษ์ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองขึ้น โดยทำการก่อสร้างในตอน G ก่อน มีระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร เปิดใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

เนื่องจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่มีการร้องเรียนจากการเวนคืน ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า ล่าสุดกรมทางหลวงยืนยันว่า ยังเหลือการก่อสร้างอีกประมาณ 30 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ทางหลวง สาย 205-ทางหลวง 26 จะเสร็จครบวง หรือเหลืองานก่อสร้างประมาณ 20% ขณะที่ผ่านมา ได้เปิดใช้เส้นทางวงแหวนด้านใต้ ระยะทางรวม 29.22 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ แนวเส้นทางเริ่มจากบ้านหนองไทรถึงบ้านหนองบัวศาลา อยู่ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย, อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้เส้นทาง ถนนวงแหวนโคราชเริ่มจาก ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่หลักกิโลเมตรที่ 126 บริเวณตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี) บริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา

ช่วงตอน A เส้นทางเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068 (โคกกรวด-โนนไทย) บริเวณตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรและช่วงตอน F เส้นทางเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 224 บริเวณตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา ผ่านสวนสัตว์นครราชสีมา ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นต้น

6/12/2562  ฐานเศรษฐกิจ (6 ธันวาคม 2562)

พื้นที่โฆษณา