ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดโครงการ เบอร์และชื่อผู้ติดต่อ

นี่เป็นข้อมูลโครงการเพียงบางส่วนที่เราหยิบยกมาให้ท่านดูจากทั้งหมดหลายพันโครงการ ที่ท่านสามารถเข้าใช้ถึงได้ เราครอบคลุมทุกหมวดงานในประเทศไทย และแบ่งแยกขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ เตรียมโครงการ ออกแบบ ประมูล จนถึงดำเนินการก่อสร้าง ท่านสามารถ ติดต่อเรา ที่เบอร์ 02 810 6687 , 02 810 8892-6

ได้รับความนิยมสูงสุด

  • สถานพยาบาล
  • ปรับปรุงเมือง, ขนส่ง
  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • ที่พักอาศัย
  • โครงการสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภค

มูลค่าโครงการมากที่สุด

  • ปรับปรุงเมือง, ขนส่ง
  • โครงการสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภค
  • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, เหมืองแร่
  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • ที่พักอาศัย
"ครอบคลุมทั้ง 20 จังหวัด"
"อำนาจเจริญ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, มุกดาหาร, นครพนม, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, หนองคาย, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ยโสธร,บึงกาฬ"
iCONS Marketing

หมวดงาน

  • โรงแรม (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ที่พักอาศัย (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ห้างสรรพสินค้า (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • โรงพยาบาล / สาธารณสุช (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • อาคารสำนักงาน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • โรงงานอุตสาหกรรม (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • อาคารชุมชน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • โรงไฟฟ้า (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ระบบขนส่ง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • สถานนันทนาการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • สถานศึกษา / โรงเรียน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ระบบสาธารณูปโภค (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ศาล / ตำรวจ / ทหาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)

ขั้นตอน

  • ประกวดออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • เตรียมโครงการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • เตรียมเอกสาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ผลประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ก่อสร้าง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ก่อสร้างสิ้นสุด (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)