ภาคตะวันตก

รายละเอียดโครงการ เบอร์และชื่อผู้ติดต่อ

นี่เป็นข้อมูลโครงการเพียงบางส่วนที่เราหยิบยกมาให้ท่านดูจากทั้งหมดหลายพันโครงการ ที่ท่านสามารถเข้าใช้ถึงได้ เราครอบคลุมทุกหมวดงานในประเทศไทย และแบ่งแยกขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ เตรียมโครงการ ออกแบบ ประมูล จนถึงดำเนินการก่อสร้าง ท่านสามารถ ติดต่อเรา ที่เบอร์ 02 810 6687 , 02 810 8892-6

ได้รับความนิยมสูงสุด

  • ที่พักอาศัย
  • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, เหมืองแร่
  • ปรับปรุงเมือง, ขนส่ง
  • โรงไฟฟ้า
  • สถานนันทนาการและศูนย์กีฬา

มูลค่าโครงการมากที่สุด

  • โครงการสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภค
  • ปรับปรุงเมือง, ขนส่ง
  • ที่พักอาศัย
  • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, เหมืองแร่
  • โรงงานอุตสาหกรรม
"ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัด"
"กาญจนบุรี, เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี, ตาก"
iCONS Marketing

หมวดงาน

  • โรงแรม (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ที่พักอาศัย (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ห้างสรรพสินค้า (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • โรงพยาบาล / สาธารณสุช (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • อาคารสำนักงาน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • โรงงานอุตสาหกรรม (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • อาคารชุมชน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • โรงไฟฟ้า (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ระบบขนส่ง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • สถานนันทนาการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • สถานศึกษา / โรงเรียน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ระบบสาธารณูปโภค (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ศาล / ตำรวจ / ทหาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)

ขั้นตอน

  • ประกวดออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • เตรียมโครงการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • เตรียมเอกสาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ผลประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ก่อสร้าง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
  • ก่อสร้างสิ้นสุด (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)