ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด

สถาปนิก , ประเทศไทย
ที่อยู่ติดต่อ 383 ชั้นที่ 1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 (ซอย 13) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์ 02 716 8099
เบอร์โทรสาร 02 716 8880
เว็บไซท์ www2.designdevelop.co.th
ชื่อผลงาน 1 โครงการออกแบบอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ถนนและระบบสาธารณูปโภคระยะที่ 2
2 โครงการออกแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
3 โครงการออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1,4 และอาคารที่เกี่ยวข้องคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
4 โครงการออกแบบและควบคุมงานอาคารอเนกประสงค์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรุงเทพมหานคร
5 โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่และศูนย์คอมพิวเตอร์ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด

สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเชิงลึก สามารถติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกได้

ผู้สนับสนุน