ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถาปนิก , ประเทศไทย
ที่อยู่ติดต่อ 231/9 อาคารบางกอกเคเบิ้ล II ชั้น 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02 651 9180
เบอร์โทรสาร 02 651 9170
เว็บไซท์ www.p-t-group.com
ชื่อผลงาน 1 Reflection Jomtien Beach, Bangkok
2 Park Ventures, Bangkok
3 Sathorn Square, Bangkok
รูปผลงาน

สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเชิงลึก สามารถติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกได้

พื้นที่โฆษณา