ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
ผู้สนับสนุน

บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์ จำกัด

สถาปนิก , ประเทศไทย
ที่อยู่ติดต่อ 114/1 ซอยสาทร 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ 02 237 0080
เบอร์โทรสาร 02 237 5498
เว็บไซท์ www.planassociates.co.th
ชื่อผลงาน 1 ทินไมน์ กอล์ฟ คลับ
2 อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
3 สำนักงานและสำนักพิมพ์กลุ่มอัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง
4 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
5 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร
6 ศูนย์ประชุมนานาชาติ เทิดพระเกียรติสงขลา
รูปผลงาน

สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเชิงลึก สามารถติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกได้

พื้นที่โฆษณา