อาคม ตรวจความพร้อม "รถไฟไทย-จีน" ระยะ 2 ที่หนองคาย

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) ว่า ในครั้งนี้มี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท, นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมรับฟังบรรยายสรุปและตรวจความคืบหน้าโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2561 ณ สถานีรถไฟหนองคาย

โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย รวมระยะทางประมาณ 608 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่

1.ระยะที่ 1 สถานีกลางบางซื่อ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร

2.ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 355 กิโลเมตร

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบแนวทางในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่า ปัจจุบันและในอนาคต การรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ และสามารถเชื่อมต่อในระบบโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม ดังนี้ รถไฟกับถนน, รถไฟกับรถโดยสารสาธารณะ, รถไฟกับสนามบิน, รถไฟกับท่าเรือ และรถไฟกับรถไฟ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องสนับสนุนและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยควรจัดหาระบบดิจิทัล Application ต่าง ๆ มาใช้ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพิ่มช่องทางในการให้บริการได้มากขึ้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจขบวนรถไฟใหม่สำหรับการให้บริการประชาชนของการรถไฟแห่งประเทศไทย และมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของสถานีและบนขบวนรถไฟ

11/12/2561  ฐานเศรษฐกิจ (11 ธันวาคม 2561)

Sponsors