คมนาคมจัดสารพัดโครงการบูมอีสานตอนบน”บึงกาฬ”ได้ทั้งสะพานข้ามโขงแห่งที่5-สนามบิน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมทีมงาน One Transport เพื่อติดตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ แขวงทางหลวงบึงกาฬ โดยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นำเสนอแผนงานโครงการที่สำคัญกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยกรมทางหลวง เสนอแผนงานโครงการที่สำคัญ

แผนงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยขยายไหล่ทางเพิ่ม ประกอบด้วย

1.ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนท่าบ่อ – บ้านว่าน – บ้านผือ ระยะทาง 19.70 กิโลเมตร งบประมาณ 300 ล้านบาท (จังหวัดหนองคายและอุดรธานี)

2.ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน เหล่าอุดม – บ้านปัก – เฝ้าไร่ ระยะทาง 23.45 กิโลเมตร (จังหวัดหนองคาย และอุดรธานี)

3.ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนโพนพิสัย – โนนต้อง ระยะทาง 27 กิโลเมตร จังหวัดหนองคาย

4.โครงการก่อสร้างทางสายใหม่เชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี – จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 139 กิโลเมตร

ยังมีแผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ได้แก่

1.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211 ตอนหนองสองห้อง – ท่าบ่อ ระยะทาง 13.079 กิโลเมตร และตอนหนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ ระยะทาง 0.367 กิโลเมตร

2.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211 อ.ท่าบ่อ – อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย รวมระยะทาง 19.100 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2562 – 2564

3.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 ตอนปากคาด – บึงกาฬ ระยะทาง 28.731 กิโลเมตร และทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านทิศตะวันออก และทางหลวงหมายเลข 212 บึงกาฬ – อ.บ้านแพง ตอน 1 ระยะทาง 30.380 กิโลเมตร และบึงกาฬ – อ.บ้านแพง ตอน 2 ระยะทาง 40 กิโลเมตร

4.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 อ.พังโคน – บึงกาฬ ตอน อ.ศรีวิไล – บึงกาฬ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

รวมถึงโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ลักษณะการก่อสร้าง ฝ่ายไทย ถนน 12.133 กิโลเมตร สะพาน 1.350 กิโลเมตร ฝั่ง สปป.ลาว ถนน 2.857 กิโลเมตร สะพาน 16.340 กิโลเมตร งบประมาณก่องสร้างทั้งโครงการ 3,930 ล้านบาท ฝ่ายไทย 2,630 ล้านบาท ฝ่าย สปป.ลาว 1,300 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการก่อสร้างเบื้องต้น 36 เดือน เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2563

นอกจากนี้มีโครงการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แก่ โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา, Bike Box และการจัดระเบียบทางเท้า

กรมท่าอากาศยาน เสนอแผนงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเลย งบประมาณ 930 ล้านบาท และรายงานการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ

กรมทางหลวงชนบท เสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. การสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จำนวน 4 ช่องจราจร, ถนนสายแยก ทล.2 -ทล. 211 อ.เมือง จ.หนองคาย ส่วนในอนาคต ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยก ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย

2. โครงการพัฒนาถนนผังเมืองและแก้ไขปัยหาจราจรในภูมิภาค ได้แก่ โครงการถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย จ.เลย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และแผนงานในอนาคต ได้แก่ ถนนสาย จ และ ง8 ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี และโครงการทางเลี่ยงเมือง จ.บึงกาฬ

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม ได้เสนอคณะรัฐมนตรีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ได้แก่ การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย, ทางเลี่ยงเมืองเชียงคาน, และการศึกษาการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟ รถไฟความเร็วสูง, เส้นทางเชื่อมจากอุดรธานี – หนองบังลำภู, โครงการเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทล.2348 ตอนบ้านผือ – น้ำซึม – คีรีวงกต (อุดรธานี) ระยะทาง 39 กิโลเมตร, โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 228 หนองบัวลำภู – ศรีบุญเรือง – ชุมแพ – ชัยภูมิ (จ.หนองบัวลำภู) และการคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

11/12/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (11 ธันวาคม 2561)

Sponsors