ผุดรถไฟฟ้ารางเบามหาชัย เชื่อมสมุทรสาคร-หัวลำโพงแทนสายสีแดง

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

บูมทำเลมหาชัย สมุทรสาครพัฒนาเมือง ผนึก ช.ทวี-ซีเมนส์ บุกคมนาคมหนุนเร่งพัฒนารถไฟฟ้ารางเบาเชื่อมหัวลำโพงแทนสายสีแดง พร้อมจัดระบบสมาร์ทบัสเป็นฟีดเดอร์เชื่อมโยง

นายโทมัส มาซัวร์ ประธาน บริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด และคณะที่ประกอบด้วยนายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ผู้อำนวยการ บริษัท เจริญอักษรโฮลดิ้งกรุ๊พฯ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท สมุทร สาครพัฒนาเมืองฯ เข้าพบนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อหารือประเด็นการผลิตรถไฟฟ้ารางเบา (Tram) ในประเทศไทย

โดยนายสุรเดชกล่าวว่าในการหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเนื่องจากบริษัท สมุทร สาครพัฒนาเมืองฯมีความต้องการให้รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา แทนรถไฟสายสีแดง เส้นทางหัวลำโพง-มหาชัย เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนในการเข้าสู่ศูนย์ กรุงเทพฯได้อย่างสะดวก รวดเร็วด้วยระบบขนส่งมวลชนที่รัฐบาลมีแผนดำเนินการ

ประการสำคัญบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองฯมีความพร้อมที่จะลงทุนโครงการดังกล่าวขอเพียงรัฐบาลสนับสนุนโดยมีพันธมิตรอย่างกลุ่มบริษัท ซีเมนส์โมบิลิตี้ฯร่วมกัน นอกจากนั้นยังพร้อมจัดระบบฟีดเดอร์ด้วยรถเมล์โดยสารรูปแบบสมาร์ทบัสทันสมัยเข้าไปให้บริการและเป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมเข้าถึงแต่ละสถานีของรถไฟฟ้ารางเบาในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย

ด้านนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฯ กล่าวว่า เดิมโครงการนี้อยู่ในแผนแม่บทใหญ่ของกระทรวงคมนาคม การรถไฟฯ ตั้งใจจะพัฒนาส่วนต่อขยายหัวลำโพง- บางบอน-มหาชัย ให้เป็นโครงการขนส่งผู้โดยสารจากฝั่งธนบุรีเข้ามาในเมือง แต่ประชาชนเห็นว่าไม่ใช่โครงการที่ตอบสนองเต็มที่ กระทรวงคมนาคมอาจจะนำไปบรรจุไว้ในโครงการท้ายๆ ตามแผนแม่บทระยะ 20 ปี โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มยังไม่ได้ถูกยกเลิกแต่อย่างใด แต่อยู่ในโครงการที่ไม่เร่งด่วนใน การลงทุน

โดยโครงการรถไฟฟ้า สายสีแดงเข้ม มีการศึกษามาประมาณปี 2548 พร้อมกับ โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งตากสิน และทางรถไฟสายแม่กลอง (ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย) ระยะทาง 38 กิโลเมตร แนวเส้นทางเริ่มต้นเชื่อมต่อทางรถไฟยกระดับบริเวณหัวลำโพง ยกระดับตามแนวถนนมหาพฤฒาราม ข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา เข้าสู่ถนนลาดหญ้า ผ่านถนนเจริญรัถก่อนไปตามแนวทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย

จากนั้นเมื่อผ่านสถานีคอกควายไปแล้ว จะมีการตัดทางรถไฟใหม่ไปทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือ ผ่านถนนเอกชัย กำหนดให้เป็นสถานีเอกชัย ผ่านถนนพระราม 2 สิ้นสุดที่สถานีมหาชัยแห่งใหม่ ถนนเศรษฐกิจ 1 ทางไปอำเภอกระทุ่มแบน

มีสถานีทั้งหมด 18 สถานี ได้แก่ สถานีหัวลำโพง คลองสาน วงเวียนใหญ่ ตลาดพลู ตากสิน จอมทอง วัดไทร วัดสิงห์ บางบอน รางสะแก รางโพธิ์ สามแยก พรมแดน ทุ่งสีทอง บางนํ้าจืด คอกควาย เอกชัย และสิ้นสุดที่สถานีมหาชัย

22/12/2561  ฐานเศรษฐกิจ (22 ธันวาคม 2561)

Sponsors