กฟผ.เล็งต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาลเยอรมนีมาสร้างในไทย

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ นายเกิร์ซ บรืลประธานกรรมการบริษัท ซตัดแวเคอร์ โรเซนไฮม์ (Stadtwerke Rosenheim)เพื่อร่วมกันศึกษาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยมุ่งเน้นเชื้อเพลิงประเภทชีวมวล (Biomass) และก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยมีนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และนางกาเบรียล เบาเออร์ นายกเทศมนตรี เมือง Rosenheim ร่วมเป็นสักขีพยานณ เมือง Rosenheim สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รมว.พลังงาน กล่าวว่า โรงไฟฟ้าเทศบาล Stadtwerke Rosenheim เป็นโรงไฟฟ้าที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชุมชนจากการนำขยะในท้องถิ่นมาผลิตไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพร่วมกับโซลาร์เซลล์และพลังงานลมเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับคนในชุมชน หากนำรูปแบบความสำเร็จมาบูรณาการกับโรงไฟฟ้าชุมชนในประเทศไทย ให้เหมาะกับเศษวัสดุทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น อาทิ ซังข้าวโพด แกลบ หญ้าเนเปียร์ทะลายปาล์ม ก็จะทำให้คนในชุมชนมีแหล่งพลังงานที่มั่นคง มีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง

4/10/2562  แนวหน้า (4 ตุลาคม 2562)

Sponsors