ซ่อม 7 พันล้าน รันเวย์ “สุวรรณภูมิ” ยืดอายุใช้งาน 10 ปี รับคนพุ่ง 68 ล้าน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

หลังสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2549 ถึงปัจจุบันผ่านการใช้งานเข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว

ล่าสุด “ทอท.-บมจ.ท่าอากาศยานไทย” เตรียมซ่อมแซมรันเวย์เพื่อยืดอายุการใช้งาน รองรับปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการ 68 ล้านคน/ปี เกินขีดความสามารถรองรับ 45 ล้านคน/ปี และรอรันเวย์ที่ 3 จะสร้างเสร็จอีก 3-4 ปีข้างหน้า

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ทอท.จะปิดปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก ความยาว 4,000 เมตร และทางขับด่วน เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งให้มีความคงทนแข็งแรงขึ้น เนื่องจากรันเวย์ดังกล่าวใช้งานมานานตั้งแต่เปิดใช้เมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา มีเพียงการซ่อมเล็กน้อย และเริ่มตรวจพบว่า เศษหินและเศษวัสดุที่เกิดจากรอยแตกตามจุดต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานาน มีโอกาสเสี่ยงที่จะกลายเป็นวัตถุแปลกปลอม อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินได้

โดยแบ่งระยะเวลาดำเนินการ 3 ช่วง ตั้งแต่ปี 2562-2565 ใช้งบประมาณ 7,700 ล้านบาท ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-15 พ.ค. 2562 เป็นงานขูดพื้นผิวที่ชำรุดออก 17 ซม. จากความลึก 33 ซม. ยาว 900 เมตร แล้วเทยางมะตอยชนิดแอสฟัลต์ (asphalt) ที่มีความคงทนแข็งแรงกว่าทดแทนลงไป

เมื่อเปลี่ยนแล้วเสร็จ จะมีอายุการใช้ประมาณ 10 ปี จากนั้นจะเว้นช่วงระหว่างเดือน มิ.ย.-ต.ค. ไป เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน

จากนั้นจะเริ่มช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 พ.ย. 2562-6 เม.ย. 2563 จะดำเนินการต่ออีก 1,100 เมตร การซ่อมแซมทั้ง 2 ช่วงจะใช้งบประมาณรวม 180 ล้านบาท จะซ่อมแซมระหว่างเวลา 01.30-08.30 น. และสามารถทำได้วันละ 50-60 เมตร

และช่วงที่ 3 เป็นงานสำรวจและทดสอบภายหลังการซ่อมแซม เพื่อประเมินภาพรวมและดูการทรุดตัว และการปรับโครงสร้างรันเวย์ทั้งหมดภายในสนามบินอีกประมาณ 10 จุด ยังไม่ได้ประเมินงบประมาณ แต่คาดว่าจะใช้เวลาซ่อมถึงปี 2565

ในระหว่างซ่อม บจ.วิทยุการบิน จะให้บริการแบบ single runway operation คาดว่าจะทำให้การรองรับเที่ยวบินลดลงจาก 68 เที่ยวบิน/ชม. เป็น 34 เที่ยวบิน/ชม. คิดเป็นเที่ยวบินขาเข้า 18 เที่ยวบิน/ชม. และขาออก 16 เที่ยวบิน/ชม. อาจจะทำให้เกิดความล่าช้า หรือดีเลย์บ้างประมาณ 20 นาทีเท่านั้น

“สถิติเที่ยวบินของสนามบินสุวรรณภูมิ ปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ยอยู่ที่ 1,143 เที่ยวบิน/วัน เพิ่มจากปีที่แล้วที่มีเที่ยวบินเฉลี่ย/วันอยู่ที่ 900 เที่ยวบิน ส่วนจำนวนผู้โดยสารปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 216,269 คน/วัน”

ขณะที่โครงการทางวิ่งที่ 3 เงินลงทุน 24,651 ล้านบาท ขณะนี้ได้บริษัทศึกษาออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมได้ประมาณเดือน ก.ค.นี้ หากเห็นชอบก็จะเปิดประมูลต่อไป จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

1/3/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (01 มีนาคม 2562)

Sponsors