เดอะมอลล์-เซ็นทรัล สนประมูลพัฒนาที่ดินสถานีธนบุรีย่านศิริราช ผุดห้าง

Retails News / ข่าวหมวดห้างสรรพสินค้า

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า วันที่ 7 มี.ค. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีธนบุรี ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนในกลุ่มเป้าหมาย (มาร์เก็ตซาวดิ้ง) ครั้งที่ 1 ในโครงการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาที่ดินย่านสถานีธนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 148 ไร่ ซึ่ง รฟท. จะนำร่องเปิดประมูลก่อนส่วนแรก 22 ไร่ มูลค่าที่ดินราว 1.2 พันล้านบาท ในช่วงปลายปีนี้

เบื้องต้นจะพัฒนาเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ พื้นที่ค้าขาย และที่อยู่อาศัย เนื่องจากอยู่ติดกับโรงพยาบาลศิริราช และเป็นย่านชุมชน อีกทั้งยังอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ จึงมั่นใจว่าเอกชนจะตอบรับเข้าร่วมประมูลพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะเอกชนที่มีประสบการณ์พัฒนาคอมมูนิตี้มอลล์ และห้างสรรพสินค้าอยู่แล้ว

รายงานข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า ย่านสถานีธนบุรีเป็นพื้นที่ทำเลทอง ตั้งอยู่เขตเมืองชั้นใน ใกล้บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงสะดวกทั้งถนน ราง และน้ำ โดย รฟท. แบ่งพื้นที่การพัฒนาสถานีธนบุรีออกเป็น 4 โซนคือ โซน 1 พื้นที่ภายใต้การใช้กิจกรรมรถไฟ เดิมเป็นการใช้ประโยชน์ประเภทพื้นที่สถานีธนบุรี สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟชานเมืองสายสีแดง พื้นที่แนวรถไฟ ศูนย์ซ่อมบำรุง

โซน 2 รฟท. จะเป็นผู้กำกับดูแล และปล่อยเช่าให้กับภาคเอกชน หรือภาครัฐในการใช้ประโยชน์ ได้แก่โรงพยาบาลศิริราช ตลาดศาลาน้ำเย็น ปั๊มน้ำมัน ลานจอดรถ หอพักโรงพยาบาลศิริราช ขณะที่โซน 3 พื้นที่โซนพักอาศัยเป็นการรองรับกลุ่มผู้อยู่อาศัยใหม่ในบริเวณพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 3 อาคาร ที่พักอาศัยพนักงานและที่พักอาศัยนักศึกษาแพทย์ มีจุดเด่นในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกลุ่มที่มีความต้องการในการเดินทางระยะใกล้ การใช้เวลาเดินทางไม่มากนักจากที่พักไปยังที่ทำงาน

และโซน 4 พื้นที่ส่วนกลางที่เป็นส่วนของตลาด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรองรับผู้อาศัยใหม่ในพื้นที่ และรองรับผู้ค้าขายในพื้นที่เดิม โดยมีแนวเส้นทางการเชื่อมต่อที่เชื่อมกับศูนย์กลางด้านคมนาคม ได้แก่ สถานีธนบุรี ศิริราช และสถานีรถไฟฟ้าศิริราช ที่จะมีการก่อสร้างในอนาคต การพัฒนาจุดนี้จะเน้นพัฒนาศูนย์ที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรมสำหรับชุมชน โดยเชื่อมโยงด้วยเส้นทางเดินเท้า และเส้นทางคมนาคมทางบก

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้นักลงทุนภาคเอกชนหลายรายได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว อาทิ กลุ่มโรงพยาบาลจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวติดกับโรงพยาบาลศิริราช จึงมีศักยภาพจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์ ขณะเดียวกันกลุ่มค้าปลีก ได้แก่ เดอะมอลล์ และเซ็นทรัล ก็ให้ความสนใจพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกในบริเวณนี้ด้วย

6/3/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (6 มีนาคม 2562)

Sponsors