info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.156.34

เจ้าแรก! ซีวิลฯรับเหมาไทยรายแรกคว้างานรถไฟไทย-จีน 3.3 พันล้าน ช่วง”สีคิ้ว-กุดจิก”ลงเสาเข็มเม.ย.นี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างงานโยธาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว–กุดจิก ระยะทาง 11 กม. ตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ – หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กับบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด คาดเริ่มก่อสร้างได้เดือนเมษายน 2562

นายอาคมเปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นระบบที่มีต้นทุนต่ำและมีโครงข่ายเชื่อมโยงได้ทั่วถึงทุกภูมิภาค โดยมีการรถไฟฯเป็นผู้ดำเนินการในหลายโครงการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่ รถไฟสายใหม่ รถไฟความเร็วสูง เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศให้มีความแข็งแกร่ง ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกและโลจิสติกส์ของภูมิภาค

สำหรับพิธีการลงนามสัญญาการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน สัญญาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก เป็นอีกก้าวที่สำคัญในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road หรือเส้นทางสายไหมยุคใหม่ จะทำให้ไทยสามารถเชื่อมโยงระบบรางเข้ากับประเทศจีนได้โดยตรง และเชื่อมต่อไปถึงระบบรางของทวีปเอเชียได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เป็นการช่วยยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขนส่งในระบบราง สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาระบบรางได้ด้วยตนเองในอนาคต

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้เดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางของไทยเข้ากับภูมิภาค ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยเฉพาะการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ -นครราชสีมา เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำระบบขนส่งทางรางของไทยเชื่อมต่อเข้ากับอาเซียนและประเทศจีนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โดยได้มีการแบ่งสัญญาก่อสร้างงานโยธาเป็น 14 สัญญา ที่ผ่านมาได้ก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 1 ช่วงกลางดง -ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.คืบหน้าแล้วกว่า 45% ส่วนการลงนามสัญญาในครั้งนี้เป็นสัญญาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กม. วงเงิน 3,300 ล้านบาท

โดยมีขอบเขตของงาน ได้แก่ การก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ระยะทางรวม 11 กม. แบ่งเป็นคันทางรถไฟระดับดิน ประมาณ 7 กม. โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ประมาณ 4 กม. ศูนย์ซ่อมบำรุงทาง 1 แห่ง งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายราง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

ภายหลังการลงนามแล้วจะเริ่มก่อสร้างได้ทันทีภายในเดือนเมษายน 2562 ขณะเดียวกันการรถไฟฯ เตรียมเปิดประกวดราคาและลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาอีก 12 สัญญา ให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562

ด้านนายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการร่วมดำเนินโครงการก่อสร้างงานโยธาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก

และมั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 50 ปี ตั้งแต่โครงการระดับท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคจนถึงระดับประเทศกว่า 1,000 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาท จะทำให้โครงการก่อสร้างงานโยธาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ

6/3/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (6 มีนาคม 2562)

Our Sponsors