แผนลงทุน “เซ็นทรัลพัฒนา” 5 ปี จัดทัพเพิ่มรายได้ลุยตลาดต่างประเทศ

Retails News / ข่าวหมวดห้างสรรพสินค้า

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN กล่าวว่าทิศทางการเติบโตของบริษัทยังคงตั้งเป้าเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 13% ต่อปี จากการขยายสาขาใหม่และสร้างรายได้จากสาขาปัจจุบันทั้ง 32 แห่งทั่วประเทศ โดยปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถปิดรายได้ 3.6 หมื่นล้านบาท โดยแผนการลงทุนในปีนี้จะเปิดสาขาใหม่ 2 แห่ง คือไอ-ซิตี้ มาเลเซียในช่วงเดือนมีนาคมและเซ็นทรัล วิลเลจ ลักซ์ชัวรี่ส์เอาท์เลต ในช่วงไตรมาส 3 ของปี ส่วนเซ็นทรัลพลาซ่าอยุธยาจะเปิดให้บริการในต้นปี 2563

“ปีนี้จะเห็นความชัดเจนของการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น หลังจากเปิดที่มาเลเซียแล้ว เวียดนามจะเป็นสเต็ปต์ถัดไปที่เราจะเข้าไปลงทุน หลังจากที่ศึกษาและดูตลาดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ข้อสรุปจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และปีหน้าน่าจะได้เห็นภาพของการเข้าไปลงทุน”

โดย CPN ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2562-2566) ที่จะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) อย่างน้อย 13% ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางในการขยายธุรกิจในรูปแบบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย การพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาโครงการที่พักอาศัยซึ่งเป็นธุรกิจใหม่และการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบอื่นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการศึกษาโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศ เพื่อการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจุบัน CPN บริหารศูนย์การค้า 32 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นในกรุงเทพ และปริมณฑล 14 โครงการ และต่างจังหวัด 18 โครงการ รวมถึงการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งพัฒนาโครงการคอนโดมมีเนียม 7 โครงการและบ้านเดี่ยว 1 โครงการ

1/3/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (1 มีนาคม 2562)

Sponsors