ปั้นนิคมฯซีพีจีซีฐานผลิต รถยนต์อีวี ดึงจีนลงทุน 5 กลุ่ม 5.6 หมื่นล้าน

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

นิคมฯซีพีจีซี จ.ระยอง เดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ปั้นเป็นนิคมใช้ภาษาเดียวกัน ดึงกลุ่มนักลงทุนจีน ไต้หวันและฮ่องกง ลงทุนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งยานยนต์สมัยใหม่เป็นฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า คาดจะก่อให้เกิดการลงทุน 5.6 หมื่นล้านบาท

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี บนเนื้อที่ประมาณ 3,068 ไร่ ตำบลมาบข่า และตำบลมาบข่าพัฒนาในอำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัทกว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ปฯ จากเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี จากจีน กำลังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่นักลงทุนจากจีน ไต้หวัน และฮ่องกง ให้ความสนใจที่จะใช้พื้นที่นิคมแห่งนี้เข้ามาลงทุน เนื่องจากเป็นนิคมที่ออกแบบไว้สำหรับการสื่อสารโดยใช้ภาษาเดียวกัน

นิคมแห่งนี้ได้ถูกประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีการจัดสรรพื้นที่ลงทุนไว้ราว 661 ไร่ สำหรับการลงทุนด้านการผลิตวงจรรวมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ เป็นต้น คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนประมาณ 16,543 ล้านบาทอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร จัดสรรพื้นที่ไว้ราว 551 ไร่ สำหรับการลงทุนที่ต่อยอดจากธุรกิจรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนราว 16,543 ไร่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จัดสรรพื้นที่ไว้ราว 330 ไร่ สำหรับการพัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรืออีวี ที่เริ่มจากการประกอบร่วมกับผู้ผลิต เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า รวมการผลิตรถจักรยานยนต์ ขนาดมากกว่า 248 ซีซี คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุน 8,271 ล้านบาท

อุตสาหกรรมดิจิทัล จัดสรรพื้นที่ไว้ราว 330 ไร่ สำหรับธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ และสามารถพัฒนาเป็นนิคมซอฟต์แวร์ พาร์ก คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนราว 8,271 ล้านบาท และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จัดสรรพื้นที่ไว้ราว 330 ไร่ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมวิจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนราว 6,617 ล้านบาท

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี บนพื้นที่กว่า 3,068 ไร่ ได้ถูกประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ตามพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการ ด้วยงบลงทุนกว่า 5.6 พันล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2564 เพื่อรองรับนักลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะจัดสรรพื้นที่ราว 2,205 ไร่ ใช้สำหรับเป็นเขตประกอบกิจการอุตสาหกรรม และพื้นที่ราว 112 ไร่ สำหรับเขตพาณิชยกรรม พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 440 ไร่ และพื้นที่สีเขียวราว 309 ไร่ คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายราว 5.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้ก็มีนักลงทุนจีนเข้ามาสำรวจพื้นที่เป็นระยะๆแล้ว

9/3/2562  ฐานเศรษฐกิจ (9 มีนาคม 2562)

Sponsors