สร้างเสร็จมิ.ย.สะพานข้ามเจ้าพระยา เชื่อม 2 จังหวัด ”อุทัยฯ-ชัยนาท” ร่นการเดินทาง 25 กม.

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

วันที่ 17 มี.ค. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท กับ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการเดินทางของประชาชนที่ไป-มาระหว่างสองฝั่งของตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท กับ ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ต้องสัญจรด้วยแพขนานยนต์ หากจะเดินทางด้วยรถยนต์ เพื่อใช้สะพานข้างเคียงต้องเดินทางไปประมาณ 25 กิโลเมตร

กรมจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งจะเชื่อมระหว่างตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท กับ ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมถนนเชิงลาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 890 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร รวมทั้งทางกลับรถใต้สะพาน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 488.076 ล้านบาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ประชาชนจะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ช่วยลดระยะทางในการสัญจร รวมทั้งยังเป็นเส้นทางลัดไปยังจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งนอกจากจะช่วยลดจราจรที่หนาแน่นของเขตเมืองแล้วยังเป็นการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้ประชาชนสามารถเดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้อย่างสะดวกอีกด้วย

ปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินก่อสร้างไปแล้วกว่า 85 % คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนมิถุนายน 2562 นี้

17/3/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (17 มีนาคม 2562)

Sponsors