WEH ขึ้นเบอร์1 ขายไฟพลังลม ใหญ่สุดในอาเซียน 717 เมกะวัตต์

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

"วินด์ เอนเนอร์ยี่" ก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจาก ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ครบ 8 โครงการ ส่งผลให้มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 717 เมกะวัตต์ สะท้อนภาพธุรกิจแข็งแกร่ง นางเอมม่า ลูอิส คอลลินส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เคอาร์ วัน ของบริษัทฯได้เริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD ) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นวันแรก โดยโรงไฟฟ้าเคอาร์ วัน ตั้งอยู่อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งสุดท้าย ในจำนวน 5 โรง ของโครงการ T5 ของวินด์ฯ ที่สามารถดำเนินการตรงตามเป้าหมาย ซึ่งกำหนดว่าจะขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ กฟผ. ครบถ้วนภายในไตรมาสแรกของปี 2562 "บริษัทของเรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืน สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน" นางเอมม่า ลูอิส คอลลินส์

นางเอมม่า กล่าวว่า การที่บริษัทสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังลมทั้ง 5 โรง จนเสร็จ และจ่ายไฟเข้าระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าวินด์เอนเนอร์ยี่ฯ นั้นเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เพราะมีรายได้ที่สม่ำเสมอจากการขายไฟฟ้าตลอดระยะอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการขยายกิจการต่อไป ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังลม 8 โครงการ รวมกำลังการผลิต 717 เมกะวัตต์ กินพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องถึงชัยภูมิ ขนาดพื้นที่ประมาณ 850 ตารางกิโลเมตร หรือ 3 เท่าของประเทศสิงคโปร์ นับเป็นฟาร์มกังหันลมต่อกันเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมกังหันลมทั้งหมด 270 ต้น และมีกังหันลมบนพื้นดินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใบพัดเทียบเท่ากับขนาดเครื่องบิน A380 สูง 225 เมตร จากความสำเร็จ COD ครบถ้วนตามแผนทั้ง 8 โครงการ ทำให้วินด์ฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้พัฒนาและดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าพลังงานลมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คว้ารางวัล Fastest Growing Renewable Energy Company จากนิตยสารการเงินโลกชั้นนำ International Finance Magazine (IFM) ในฐานะเป็นบริษัทธุรกิจพลังงานที่มีการพัฒนาและเติบโต อย่างรวดเร็ว เดินหน้าขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

20/3/2562  ฐานเศรษฐกิจ (20 มีนาคม 2562)

Sponsors