"บอร์ดบีโอไอ" ไฟเขียว! มิตซูบิชิ ลงทุน 3 พันล้าน ผลิตปลั๊กอิน-ไฮบริด

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

บอร์ดบีโอไออนุมัติอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง "เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา" เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมไฟเขียวส่งเสริมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า PHEV ค่ายมิตซูบิชิ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคให้เป็นแหล่งรองรับและเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีไอ บอร์ดบีโอไอจึงเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา เป็นเขตได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ

โดยกิจการใดที่เป็นกิจการเป้าหมายในพื้นที่อีอีซีไอ แต่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้ โดยจะต้องยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มตามมาตรการอีอีซี ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2562 และย้ายไปตั้งในเขตอีอีซีไอ ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 ซึ่งนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์พื้นฐานแต่ละประเภทแล้ว ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2-4 ปี และบางกิจการจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปีเพิ่มอีกด้วย กิจการเป้าหมายที่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังกล่าวได้ เช่น กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพ บริการออกแบบทางวิศวกรรม บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ บริการสอบเทียบมาตรฐาน สถานฝึกฝนวิชาชีพ กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย เป็นต้น

ปัจจุบัน อุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเพียงแห่งเดียว คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดังนั้น การกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมครั้งนี้ นอกจากจะช่วยทำให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่ม ยังจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคมีโอกาสลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาง่ายขึ้น สามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่สะดวกขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นได้ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะเจ้าของสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการที่ได้รับสัมปทานจะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (รวมกันไม่เกิน 100% ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) ทั้งนี้ รฟม. จะต้องระบุสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไว้ในประกาศเชิญชวน (ทีโออาร์) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประมูลทุกรายทราบโดยทั่วกัน

รวมทั้งเห็นชอบส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (PHEV) บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เงินลงทุน 3,130 ล้านบาท ตั้งโครงการใน จ.ชลบุรี ใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศ และมีแผนพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามมาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

15/3/2562  ฐานเศรษฐกิจ (15 มีนาคม 2562)

Sponsors