17 รายไทย-เทศรุมซื้อซองประมูลระบบเก็บเงินมอเตอร์เวย์โคราช-บางใหญ่

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมทางหลวงเผยเอกชนให้ความสนใจร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) จำนวนมาก คาด ธ.ค.62 เช็นสัญญาได้

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่าตามที่กรมได้ประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) จำนวน 17 รายประกอบด้วย

1.บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

5.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

6.บริษัท ชีวิลเอนจีเนียริ่ง จำกัด

7.บริษัท ชิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

8.บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด

9.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

10.บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

11.Metropolitan Expressway Company Limited

12.Japan Expressway Internatioal Company Limited

13.Far Eastern Electronic Toll Collrction Coltd

14.China Harbour Engineering Company Limited

15.China Communications Construction Company Limited

16.Vinci Concessions

17. บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81)จำนวน 16 รายประกอบด้วย

1.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

5.บริษัท ชีวิลเอนจีเนียริ่ง จำกัด

6.บริษัท ชิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

7.บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด

8.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

9.บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

10.บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

11. Marubeni Corporation

12. Far Eastern Electronic Toll Collrction Coltd

13. China Harbour Engineering Company Limited

14. China Communications Construction Company Limited

15. Vinci Concessions

16.บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) จำนวน 17 ราย ประกอบด้วย

1.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

4.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

5.บริษัท ชีวิลเอนจีเนียริ่ง จำกัด

6.บริษัท ชิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

7.บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด

8.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

9.บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

10.บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

11.Metropolitan Expressway Company Limited

12.Marubeni Corporation

13.Far Eastern Electronic Toll Collrction Coltd

14.China Harbour Engineering Company Limited

15.China Communications Construction Company Limited

16.Vinci Concessions

17.บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่า รูปแบบการร่วมลงทุน เป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost โดยรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้างรวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง

โดยเอกชนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าบำรุงรักษา และค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนด กรอบวงเงินการร่วมทุนเอกชนได้รับค่าตอบแทนไม่เกินกรอบวงเงินกว่า 6.1 หมื่นล้านบาทตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้กรมจะพิจารณาข้อเสนอเอกชนและต่อรองสัญญาในเดือน ก.ค.-ธ.ค. 62 และเสนอขออนุมัติพร้อมลงนามสัญญา ร่วมทุนในเดือน ธ.ค. 62

22/3/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (22 มีนาคม 2562)

Sponsors