เปิดใช้ก่อนสงกรานต์ “สะพานกลับรถสถานีรถไฟบางบำหรุ”

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามเร่งรัดการเปิดใช้งานสะพานกลับรถสถานีรถไฟบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ซึ่งสะพานกลับรถทั้ง 2 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานเรียบร้อยแล้ว

ภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานฯ ได้สั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ส่งแบบการก่อสร้างและงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อส่งให้เทศบาลเมืองบางกรวย ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ดำเนินการจ่ายกระแสไฟ และให้เร่งดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์และการดูแลรักษา

โดยกำชับให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ และเปิดใช้อย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุด หรือต้องเปิดใช้ให้ทันก่อนสงกรานต์ 2562 ที่จะถึงนี้

22/3/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (22 มีนาคม 2562)

Sponsors