"พระโขนง-สวนหลวง-แบริ่ง" ทำเลยอดฮิต "ทาวน์โฮม" 26 Mar 2019 อ่าน 769 ครั้ง

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

หลังตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ประสบภาวะชะลอตัว บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หันมารุกโครงการแนวราบมากขึ้น และกลุ่มที่ได้รับความนิยมมากสุด คือ ทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศ

จากการวิจัยของ "เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง" พบว่า ในปี 2559 - ไตรมาส 1 ปี 2562 ตลาดทาวน์โฮม-โฮมออฟฟิศ-บ้านแฝด ที่มีระดับราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีอุปทานรวมทั้งสิ้น 1,119 ยูนิต แบ่งเป็น ระดับราคา 10-20 ล้านบาท คิดเป็น 62% ของจำนวนทั้งหมด รองลงมาเป็นระดับราคา 20-30 ล้านบาท, มากกว่า 40 ล้านบาท และ 30-40 ล้านบาท คิดเป็น 29%, 6% และ 3% ตามลำดับ ทำเลรอบใจกลางเมืองถือเป็นพื้นที่ที่นิยม หากพิจารณาตามทำเล พบว่า โครงการที่อยู่ในโซนพระโขนง-สวนหลวง-แบริ่ง มีอัตราการขายสูงที่สุดในตลาดเท่ากับ 4.15 ยูนิตต่อเดือน โดยระดับราคาที่ส่งผลให้ทำเลดังกล่าวมีอัตราการขายสูง คือ ระดับราคา 10-20 ล้านบาท มีอัตราการขาย 6.12 ยูนิตต่อเดือน, อันดับ 2 ได้แก่ โซนยานนาวา-บางคอแหลม-คลองสาน มีอัตราการขาย 1.61 ยูนิตต่อเดือน โดยระดับราคาที่มีอัตราการขายสูงที่สุด คือ ระดับราคา 20-30 ล้านบาท, อันดับ 3 ได้แก่ โซนพญาไท-รัชดาภิเษก มีอัตราการขาย 0.92 ยูนิตต่อเดือน โดยระดับราคาที่มีอัตราการขายสูงที่สุด คือ ระดับราคา 20-30 ล้านบาท

หากพิจารณาอัตราการขายของทั้งตลาดแยกตามระดับราคา พบว่า ระดับราคา 10-20 ล้านบาท มีอัตราการขายสูงที่สุด มีอัตราการขายเท่ากับ 2.47 ยูนิตต่อเดือน รองลงมาเป็นระดับราคา 20-30 ล้านบาท มีอัตราการขายเท่ากับ 1.02 ยูนิตต่อเดือน สอดคล้องกับจำนวนอุปทานของระดับราคา 10-20 ล้านบาท ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในตลาดและระดับราคา 20-30 ล้านบาท รองลงมา

26/3/2562  ฐานเศรษฐกิจ (26 มีนาคม 2562)

Sponsors