ดันรถไฟฟ้ารางเบา เอกชนสนลงทุนย่านราชประสงค์

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีนี้ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC BUS) มีแผนจะนำรถสมาร์ทบัสมาวิ่งทดสอบดีมานด์ผู้โดยสารศูนย์การค้าและย่านธุรกิจสำคัญบริเวณย่านราชประสงค์-ย่านปทุมวัน ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาจราจรอย่างมาก หากมีเสียงตอบรับที่ดีและยอดผู้ใช้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องก็จะลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาต่อไป

สำหรับลงทุนรถไฟฟ้ารางเบานั้นนายฐาปนามองว่า เส้นที่มีศักยภาพ 2 สายแรกได้แก่ 1.รถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงราชปรารภ-สีลม-ชิดลม ระยะทาง 15 กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท และ 2.รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงราชประสงค์-สามย่าน-สะพานหัวช้าง ระยะทาง 12 กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท

สำหรับรถไฟฟ้ารางเบาสามารถบรรจุผู้โดยสารรวมนั่ง-ยืน จำนวน 98-100 คน ต่อ 1 คัน (3 ตู้) 2 เส้นทาง จำนวน 10 คัน จัดทำระบบรางบนถนนและป้ายสถานี ภายในรถจะเป็นดิจิทัล มีบริการอินเตอร์เนตไร้สาย และระบบบริการผู้สูงอายุ

“ย่านราชประสงค์-ย่านปทุมวันในปัจจุบันประสบปัญหาจราจรอย่างมากจากการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระเบียบและขาดระบบการขนส่งเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งหลักเช่น รถไฟฟ้า รถใต้ดินทางฝั่งถนนพระราม 4 และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ จึงมองว่าควรมีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบาให้เหมือนกับมหานครใหญ่ของโลก ในหลายประเทศที่ใช้รถไฟฟ้ารางเบาเชื่อมต่อสถานที่สำคัญอย่าง ศูนย์การค้า โรงแรม สถานทูต โรงเรียน มหาวิทยาลัยและย่านธุรกิจ เป็นต้น”นายฐาปนา กล่าว

ในวันเดียวกัน นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้สดถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ในงานวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 122 ปี ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)

ขณะที่นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.กล่าวว่า ขณะนี้ ร.ฟ.ท.ได้จัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐดีที่สุดในอาเซียนปี 2570 โดยได้ดำเนินภารกิจสำคัญๆ ได้แก่ การพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ ให้เป็นศูนย์กลางระบบรางของไทย การพัฒนาที่ดินแปลงสำคัญๆ ให้กลายเป็น ศูนย์กลางย่านธุรกิจแห่งใหม่ของไทยและภูมิภาคอาเซียน

อีกทั้งมีการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ทั้งระบบ การก่อสร้างรถไฟสายใหม่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงหัวเมืองสำคัญของประเทศสู่อาเซียน การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าชานเมืองเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนระหว่างพื้นที่ใจกลางเมืองกับพื้นที่ชานเมือง และหัวเมืองโดยรอบ ตลอดจนการจัดหาหัวรถจักร รถโดยสารรุ่นใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ

27/3/2562  แนวหน้า (27 มีนาคม 2562)

Sponsors