พร็อพเพอร์ตีโฟกัส | คอนโดฯ เปิดใหม่ลด Q1/62 มีแค่ 18 โครงการ 8,443 ยูนิต

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

ตามคาดภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 ผู้ประกอบการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ โดยแผนกวิจัยคอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ระบุ มีเพียง 18 โครงการ 8,443 ยูนิต มูลค่าโครงการทั้งหมดอยู่ที่ 45,432 ล้านบาท และส่วนใหญ่เปิดขายในช่วงปลายเดือน มี.ค. ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าถึง 12,438 ยูนิต หรือคิดเป็น 59.6% และลดลงจากช่วงไตรมาสเดียวกันปี 2561 ที่ประมาณ 5,607 ยูนิต หรือคิดเป็น 39.9% และมูลค่าโครงการที่ประมาณ 85,910 ล้านบาท ถึง 47.1% คาดการณ์ว่า ปีนี้จะมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ทั้งปีประมาณ 55,000 ยูนิต ลดลงจากปีก่อนหน้า ที่ประมาณ 16.6% โดยผู้ประกอบการจะเปิดพัฒนาโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสแรกปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เปิดขายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอก ถึง 5,529 ยูนิต หรือคิดเป็น 65.5% ของอุปทานที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ พบว่า กรุงเทพฯ ชั้นนอกยังคงเป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการพัฒนาคอนโดมิเนียมออกสู่ตลาดมากที่สุดในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ถึง 196,118 ยูนิต หรือคิดเป็น 54.8% จากอุปทานเปิดขายใหม่ทั้งหมด ประมาณ 358,114 ยูนิต รองลงมา คือ รอบเมืองด้านทิศเหนือ (รัชดาฯ, พหลโยธิน) ที่ประมาณ 48,811 ยูนิต หรือคิดเป็น 13.6% และพื้นที่เมืองชั้นใน (สาทร, สีลม, สุขุมวิทตอนต้น) ประมาณ 42,117 ยูนิต หรือคิดเป็น 11.7%

2/4/2562  ฐานเศรษฐกิจ (02 เมษายน 2562)

Sponsors