info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.207.250.137

บีซีพีจีเผยโครงการลิกอร์จ่ายไฟแล้ว จ่อลงทุนโรงไฟฟ้าลมเพิ่มสรุป 2-3 เดือน

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

“บีซีพีจี” เผยโครงการลมลิกอร์ขนาด 10 เมกะวัตต์ ขายไฟได้ก่อนกำหนด รับรู้รายได้ทันที จับตามีข่าวดี! มีความชัดเจนลงทุนโรงไฟฟ้าพลังลมในต่างประเทศเพิ่มอีก 2-3 เดือนนี้

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา โครงการนาลมลิกอร์ กำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ดำเนินการโดยบริษัท ลมลิกอร์ จำกัด บริษัทในกลุ่มบีซีพีจี ได้เริ่มต้นการขายไฟฟ้า (COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เร็วกว่าที่ประมาณการไว้เดิมคือช่วงปลายไตรมาส 2 ทำให้สามารถรับรู้รายได้ได้เร็วขึ้นกว่าที่กำหนดไว้เดิม

โครงการนี้ประกอบด้วยกังหันลม 4 ต้น สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 5.1 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ ขายไฟฟ้าได้เฉลี่ยหน่วยละประมาณ 6.60 บาท จากการได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder) ในอัตรา 3.50 บาทต่อหน่วย จากราคาค่าไฟฐานเป็นระยะเวลา 10 ปี และมีระบบจัดการพลังงาน (Energy Management System) ภายในโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟภ.อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 7,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปีนี้ และประมาณ 9,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปีต่อๆ ไปที่มีการผลิตไฟฟ้าเต็มปี

“สำหรับแผนการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังลมในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ กำลังศึกษาโอกาสการลงทุนในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า โดยจะเน้นโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูง ขนานไปกับการรุกเข้าสู่ธุรกิจ Digital Energy เพื่อนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเองและประหยัดค่าใช้จ่าย” นายบัณฑิตกล่าว

22/4/2562  MGR Online (22 เมษายน 2562)

Our Sponsors