info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.173.234.169

จ่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนธค. กกพ.เอาใจชาวบ้านรอบโครงการใช้ฟรี

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)หรือ เรกูเลเตอร์ เปิดเผยภายหลังเปิดตัวโครงการ “กกพ.กำกับความสุขให้คนไทย” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสม เบื้องต้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีความมั่นคงด้านพลังงาน พื้นที่ที่มีความต้องการใช้พลังงานในอนาคตสูง เป็นพื้นที่ที่เชื้อเพลิงมีความพร้อม ซึ่งคาดจะสามารถกำหนดพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนได้ 1 แห่ง ภายในเดือนธันวาคม 2562

“การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนที่สำคัญชุมชนต้องมีส่วนร่วม และจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ที่รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) ภายใต้เงื่อนไขอัตรารับซื้อไฟฟ้าจะต้องส่งกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บกับประชาชนน้อยที่สุด” นายเสมอใจกล่าว

นอกจากนี้ กกพ.กำลังพิจารณาแนวทางการนำเงินของกองทุนอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งสุดท้ายจะเป็นรูปแบบใดกำลังพิจารณารายละเอียดให้มีความชัดเจนก่อนเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป เพื่อให้เกิดการสนับสนุนให้ใช้เชื้อเพลิงในพื้นที่ และสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างสายส่ง

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต โฆษกสำนักงาน กกพ. กล่าว ความคืบหน้านโยบายการให้ใช้ไฟฟ้าฟรีสำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าว่าปัจจุบันกำลังศึกษาในรายละเอียดเพื่อกำหนดการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ปัจจุบันมีเงินเข้ามาอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะต้องจัดสรรออกมาว่าจะสนับสนุนในจำนวนเท่าไหร่ รวมถึงศึกษาพื้นที่ที่จะได้รับการสนับสนุน โดยคาดว่าจะมีการสรุปภายใน 1-2 เดือนนี้ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)รับทราบ

“ตอนนี้เราก็อยากจะทำให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องดูในหลายส่วน ซึ่งจะตัองจัดสรรเงินกองทุน ที่จะมาใช้ เนื่องจากต้องมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำควบคู่ไปด้วยตามข้อกำหนด ซึ่งเราอาจจะสนับสนุนเป็นเงินส่วนลดหรือการกำหนดโควตาการใช้ไฟ และกำหนดในพื้นที่ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ในรัศมีรอบโรงไฟฟ้า”นางสาวนฤภัทร กล่าว

4/9/2562  แนวหน้า (4 กันยายน 2562)

Our Sponsors