หมอบุญเฉือนหุ้น "ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป "ให้ รพ. รามคำแหง"

Hospital News / ข่าวหมวดโรงพยาบาล

หมอบุญมั่นใจ"โรงพยาบาล รามคำแหง" เสริมแกร่ง ตัดขายหุ้น " ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป " แบบ Big Lot ของครอบครัว "วนาสิน"ให้ "โรงพยาบาล รามคำแหง " เข้าเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 บริษัท โรงพยาบาล รามคำแหง จำกัด(มหาชน)หรือ RAM ได้รายงานการได้มาจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ว่า RAM ได้เข้าซื้อหุ้นของ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG จากนางจารุวรรณ วนาสิน ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายแพทย์บุญ วนาสิน จำนวน 18,823,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.217 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THG จากการทำ Big lot เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมาต่อมา THG ได้รายงานข่าวแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ซึ่งเกิดจากการทำรายการข้างต้น ส่งผลให้ปัจจุบัน RAM เข้าถือหุ้น THG รวมร้อยละ 5.575 ขณะที่ครอบครัววนาสิน ถือหุ้นคงเหลือรวมร้อยละ 26.60

นายแพทย์บุญ วนาสิน หรือ หมอบุญ ประธานกรรมการ ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ THG กล่าวว่า “ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ RAM เห็นถึงศักยภาพของ THG โดยมองว่าในอนาคตอาจจะมีความร่วมมือกันในการพัฒนาไอที ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการบริหารทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งของทั้ง 2 กลุ่มโรงพยาบาลต่อไป”

ทั้งนี้ปัจจุบัน THG ประกอบกิจการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลภายในประเทศที่เปิดดำเนินการแล้ว 6 แห่ง (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 แห่ง) ต่างประเทศ 2 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายรวม 18 แห่งทั่วประเทศ ธุรกิจบริบาลผู้สูงอายุและเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจอื่น ๆ ในส่วนของ RAM มีโรงพยาบาลในเครือ 10 แห่งทั่วประเทศ

5/9/2562  MGR Online (5 กันยายน 2562)

Sponsors