กนอ.เผย 10 เดือนลงทุนในนิคมฯ มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

“กนอ.” เผยสถิติยอดการขอใบอนุมัติ-อนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานในรอบ 10 เดือน ปีงบประมาณ (ต.ค. 61-ก.ค. 2562) มีผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม New S curve-S curve ยื่นคำขอใช้ที่ดินใหม่-ขยายกิจการลงทุนเพิ่ม 90 ราย คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 21,142.83 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่ม 3,978 คน

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเข้ามายื่นคำขอใบอนุมัติ-อนุญาตในการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการทั้งกิจการใหม่และขยายกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 56 แห่งทั่วประเทศ ในรอบ 10 เดือนของปีงบประมาณ (ต.ค. 2561-ก.ค. 2562) ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ประกอบการที่เข้ามายื่นคำขอใบอนุมัติ-อนุญาตใช้ที่ดินเพี่อประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการรวมทั้งสิ้น 90 ราย แบ่งออกเป็น นิคมฯ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 66 ราย และนิคมฯ นอกพื้นที่อีอีซีจำนวน 24 ราย ทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 21,142.83 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3,978 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (ต.ค. 60-ก.ค. 61) อยู่ที่ 99 ราย

“สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความแน่นอน ผนวกกับค่าเงินบาทไทยที่แข็งค่าขึ้น กนอ.เชื่อว่าปัจจัยดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนในนิคมฯ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่ทำให้นักลงทุนที่ยังชะลอการลงทุนมีการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในนิคมฯ ไทยเพิ่มขึ้น” ผู้ว่าฯ กนอ.กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อยื่นคำขอใบอนุมัติ-อนุญาตการใช้ที่ดินในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้การสนับสนุนทั้งอุตสาหกรรมเดิม (S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมยานยนต์ และการขนส่ง อุตสาหกรรมยางพลาสติกและหนังเทียม อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ เป็นต้น โดยการยื่นขอใช้ที่ดินจะอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบราง ระบบถนน และระบบทางน้ำ

จากสถิติการเข้ามายื่นคำขอใช้ที่ดินในพื้นที่นิคมฯ ดังกล่าว ทำให้เห็นว่าทิศทางการลงทุนของไทยยังคงมีการขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทั้งในและภายนอกประเทศ เช่น เทรดวอร์ หรือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเองก็ตาม รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับค่าเงินบาทไทยที่แข็งค่าอยู่ในขณะนี้ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในการขยายกิจการหรือการตั้งโรงงานใหม่ในอนาคต ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ในส่วนของ กนอ.ก็ได้มีการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

9/9/2562  MGR Online (9 กันยายน 2562)

Sponsors