บอร์ด EPCO ไฟเขียวขายหุ้นโรงไฟฟ้า"ฟูเยี้ยน"ให้BGC ค่ากว่า 1.25 พันล้านบ.

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

บอรด์ EPCO ไฟเขียวขายหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม"ฟูเยี้ยน" ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 99.216 เมกะวัตต์ ให้กับ BGC มูลค่ารายการรวม 1.259 พันล้านบาท "ยุทธ ชินสุภัคกุล"ประธานกรรมการ มั่นใจผลงานปี 2562-63 นิวไฮต่อเนื่องนายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPCO ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 75% ของหุ้นทั้งหมด โดยให้ EP ทำการขายหุ้น จำนวน 100% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท โซล่าร์ พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPM ให้กับบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC โดยได้ลงนามซื้อขาย (SPA) ในวันนี้ พร้อมได้รับเงินมัดจำ 10% และรับส่วนที่เหลือภายใน 31 ตุลาคม 62 หลัง BGC ทำ due diligence แล้วทั้งนี้ ปัจจุบัน SPM ถือหุ้น 67%ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย PKS ประกอบกิจการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Xuan Tho 1 (โครงการ XT1) และโครงการ Xuan Tho 2 (โครงการ XT2) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99.216 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปัจจุบัน SPM นอกจากถือหุ้นใน PKS แล้วยังถือหุ้นในบริษัท Alternative Energies Kabushiki Kaisha (AEKK) ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นก่อนการขายหุ้น และหนี้ของ SPM ให้แก่ BGC นั้น ทาง SPM จะต้องทำการขายหุ้น และการลงทุนทั้งหมดที่ถือใน AEKK ให้แก่ EP Group (HK) Company Limited (EPHK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ EP ถือหุ้น100% และคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน 2562 ก่อนวันที่ทำรายการซื้อขายหุ้นและหนี้ฯในครั้งนี้ "ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับ EPCO คือทำให้บริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มขึ้น และมีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และการลงทุนใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถนำไปชำระคืนเงินกู้ เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และจะส่งผลให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อไป"ประธานกรรมการกล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษา และเตรียมความพร้อมขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของโครงการลม และโซลาร์ลอยน้ำ โดยคณะกรรมการมีมติให้จดทะเบียนบริษัทใหม่อีก 2 บริษัทที่ Hong Kongเพื่อการลงทุนในเวียดนามภายใต้ EP Group (HK) Co.,Ltd. ชื่อ EPVN W1 (HK) Co.,Ltd. และEPVN W2 (HK) Co.,Ltd. ขณะที่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการที่ EPCOเข้าถือหุ้นใหญ่ในโรงพิมพ์เนชั่น และแตกไลน์การผลิตไปในส่วนของกล่องลูกฟูก ใน Q4/2562 เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ช้อปสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันแนวโน้มรายได้และกำไรในปี 2562-2563 สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

9/9/2562  ฐานเศรษฐกิจ (9 กันยายน 2562)

Sponsors