บ้านเดี่ยวกระหึ่มภูมิภาค ที่ดินเหลือเฟือ-ราคาเอื้อมถึง

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

REIC-ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาค พบปรากฏการณ์สินค้าบ้านเดี่ยวยังครองใจผู้บริโภคตลอดกาล

โดยมีสัดส่วนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ณ ครึ่งปีแรก 2562 กินขาดถึง 73.4% จำนวน 67,148 หน่วย

เหตุผลไม่ซับซ้อน เพราะที่ดินยังเหลือเฟือ ราคาไม่แพงระห่ำเหมือนในเมืองกรุง

อันดับถัดมายังคงเป็นสินค้าแนวราบ นั่นคือ ทาวน์เฮาส์ สัดส่วน 10.8% จำนวนเกือบ 10,000 หน่วย

เพราะกูรูสำนักวิจัยล้วนฟันธงตรงกันว่าสินค้าแนวราบเป็น norm ของผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์ ซื้อแล้วได้โฉนดกรรมสิทธิ์ ได้เหยียบดิน

อันดับสามมาจากการลงทุนของผู้ประกอบการเป็นหลัก มีสัดส่วน 10.1% จำนวน 9,271 หน่วย

ในขณะที่ใบอนุญาตสร้างอาคารพาณิชย์มีอันดับรองบ๊วย สัดส่วน 4.1% จำนวน 3,744 หน่วย และบ้านแฝดมีเพียง 1.6% จำนวน 1,456 หน่วย

ตลาดบ้านแฝดต่างเหตุผลกับในกรุงเทพฯ ซึ่งซื้อบ้านแฝดเพื่อทดแทนบ้านเดี่ยว เพราะที่ดินแพงเหลือใจ จำยอมต้องอยู่บ้านแฝดไซซ์ 36 ตารางวา ทดแทนการซื้อบ้านเดี่ยว 50 ตารางวา

แต่บ้านแฝดในต่างจังหวัดไม่รู้จะไปใช้คู่เทียบกับใครดี เพราะต้นทุนที่ดินยังเอื้อมถึง (affordable) นั่นเอง

30/9/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (30 กันยายน 2562)

Sponsors