การท่าเรือฯลุ้นบอร์ดไฟเขียวกู้เงิน 4.7 หมื่นล้าน

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

การท่าเรือฯลุ้นบอร์ดไฟเขียวกู้เงิน 4.7 หมื่นล้านตามมติครม.วางกรอบไว้เพื่อพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ส่วนการระดมทุน TFF พัฒนาที่ดินย่านคลองเตย 2,353 ไร่ “กมลศักดิ์” ยันพร้อมสานต่อแนวคิด “สมคิด” เพื่อปั้นคลองเตยให้เป็นแลนด์มาร์คแสนล้าน

แหล่งข่าวระดับสูงการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าในสัปดาห์อยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการ กทท.พิจารณาอนุมัติกรณีขอกู้เงินตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่อนุมัติกรอบวงเงินไว้จำนวน 4.7 หมื่นล้านบาทเพื่อนำไปเร่งขับเคลื่อนโครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายหลังจากที่ช่วงก่อนนี้กทท.ได้จ้างที่ปรึกษาด้านการเงินลงทุนแล้วพบว่าจะยึดแนวปฏิบัติตามมติครม.เมื่อช่วงปลายปี 2561 ที่อนุมัติกรอบวงเงินให้กทท.ไว้

“ความเห็นว่าน่าจะใช้การกู้เงินไปดำเนินการก่อน ส่วนเงินลงทุนจากกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยหรือไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์(TFF) ก็มีความสำคัญ แต่เนื่องจากมีมติครม.อนุมัติกรอบวงเงินไว้ก่อนแล้วน่าจะนำมาขับเคลื่อนได้รวดเร็วกว่า อีกทั้งโครงการคืบหน้าไปมากแล้ว ประกอบกับกองทุน TFF ยังต้องใช้ระยะเวลาศึกษาเปรียบข้อดีข้อเสียอีก 1-2 ปี โดยหลังจากนี้จะเริ่มศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆในอนาคตต่อไป”

ด้านร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) กล่าวว่าตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างตรวจเยี่ยมผลดำเนินงานของกทท.มีแนวคิดให้นำรูปแบบการระดมทุนผ่านกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยหรือ TFF มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆโดยไม่ต้องรองบประมาณจากรัฐบาลนั้น กทท.พร้อมสายต่อแนวคิดดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นวิธีลงทุนใหม่ที่ผลักดันให้โครงการเกิดขึ้นได้เร็ว ด้วยรูปแบบการขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนเพื่อนำเงินมาลงทุนโดยตรง สุดท้ายเป็นการได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย กล่าวคือรัฐวิสาหกิจก็ไม่ต้องแปรรูป ขณะที่ประชาชนก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน

ประกอบกับพื้นที่กทท.ประมาณ 2,353 ไร่แห่งนี้เป็นที่สนใจในการเข้าลงทุนของเอกชนหลายราย เพราะท่าเรือคลองเตยเป็นพื้นที่ศักยภาพในการพัฒนาฮับขนส่งและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งท่าเรือสินค้าอัจฉริยะ คอมเพล็กซ์ธุรกิจการค้าและจุดจอดเรือสำราญขนาดใหญ่ เป็นต้น อีกทั้งด้วยตัวพื้นที่เองยังมีราคาสูงจึงส่งผลให้กทท.สามารถทำรายได้มหาศาลในการเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่ อย่างไรก็ตามโครงการที่มีศักยภาพลงทุนแบบนี้ไม่ควรมาเสียเวลานั่งรองบประมาณจากรัฐบาลโดยขณะนี้กทท.อยู่ระหว่างให้เอกชนศึกษาแนวทางการลงทุนและพัฒนาพื้นที่ท่าเรือคลองเตย คิดเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 1 แสนล้านบาท คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางปีนี้ ก่อนเดินหน้าจัดตั้งบริษัทลูกด้านบริหารทรัพย์สินเข้ามาพัฒนาภายในเดือนกันยายนนี้ต่อไป

เช่นเดียวกับแผนการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพให้เป็นสมาร์ทซิตี้ที่จะประกอบด้วยการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก(Smart Port) ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาออกแบบ และการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยบนพื้นที่ 58 ไร่ให้เป็น Smart Community โดยได้ดำเนินการเปิดโครงการและได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนไปแล้ว รวมถึงจะต้องมีการสำรวจสำมะโนประชากรของผู้ที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่เดือนเมษายนนี้ ดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อให้พร้อมก่อสร้างในช่วงปี 2564

“รอผลการประชุมบอร์ดกทท.ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ให้ชัดเจนก่อนว่าจะอนุมัติหรือไม่ เท่าไหร่อย่างไรบ้าง เรื่องนี้มีการหารือร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) ตลอดจนจ้างที่ปรึกษาด้านการเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยรูปแบบสมาร์ทคอมมูนิตี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีต้องการให้กทท.ดูแลชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ และสามารถอาศัยอยู่ควบคู่กับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ชุมชนรู้สึกมีส่วนร่วม ด้านการประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยจะต้องทำให้ชุมชนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหากมีการพัฒนาที่เสร็จสมบูรณ์จะทำให้ประเทศนั้นได้รับประโยชน์อย่างมาก”

17/3/2562  ฐานเศรษฐกิจ (17 มีนาคม 2562)

Sponsors