กนอ.ปั้นนิคมฯสมาร์ทพาร์ก 5 ปีดึงลงทุน8หมื่นล้าน

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

กนอ.เร่งพัฒนานิคมฯสมาร์ท พาร์ก พื้นที่ 1.4 พันไร่ รองรับการลงทุนใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เปิดดำเนินการได้ปี 2563 ดึงเงินลงทุน 8.18 หมื่นล้าน คาดกลางปีอีไอเอ ได้รับอนุมัติ เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 พันล้านนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท พาร์ก บนเนื้อที่ 1,466 ไร่ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดำเนินงานโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ถูกประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งการดำเนินงานขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ คาดว่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในช่วงกลางปีนี้ และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบในการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมต่อไป และนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเปิดรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนตั้งแต่ปี 2563 หรือ 2564 เป็นอย่างช้าสำหรับนิคมแห่งนี้ จะรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้นิคมฯ สมาร์ท พาร์ก มีความคืบหน้าเป็นลำดับ ในการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม หากผ่านการพิจารณาอีไอเอ ในช่วงกลางปีนี้แล้ว และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จะนำไปสู่การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยงบกว่า 2 พันล้านบาท เพื่อรองรับ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญทั้งนี้ จากการจัดทำแผนประมาณการลงทุนที่นำเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวจะถูกจัดสรรสำหรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้ 717.35 ไร่ รองรับการลงทุนที่จะเข้ามาได้ประมาณ 8.18 หมื่นล้านบาทในช่วง 5 ปี แบ่งเป็นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 69.74 ไร่ คาดจะก่อให้เกิดการลงทุนประมาณ 7,953 ล้านบาท อุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และโลจิสติกส์ เนื้อที่ 396.46 ไร่ คาดจะก่อให้เกิดการลงทุนราว 45,216 ล้านบาท อุตสาหกรรมดิจิทัล เนื้อที่ 72.60 ไร่ คาดจะก่อให้เกิดการลงทุน 8,279 ล้านบาท และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เนื้อที่ 178.55 ไร่ คาดจะก่อให้เกิดการลงทุนราว 20,363 ล้านบาทส่วนการชักจูงนักลงทุนนั้น กนอ.ได้จัดทำโรดโชว์ เป็นระยะๆ ล่าสุดจัดที่ญี่ปุ่น เพื่อเชิญชวนให้มาลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ขณะที่นักลงทุนไทย ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนกับบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือบีไอจี (BIG) ได้แสดงความสนใจลงทุนโครงการหน่วยแยกอากาศ รวมถึงมีความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบมจ.ทีโอที เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าและการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น

24/4/2562  ฐานเศรษฐกิจ (24 เมษายน 2562)

Sponsors