อะไรยอมได้ก็ยอม! อนุทินทุบโต๊ะยึดกลุ่มCPH ลุยรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

25 กันยายน 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ว่า ได้มีการเสนอในที่ประชุมให้มีการนำข้อเสนอการร่วมลงทุน (Request For Proposal :RFP) มาทำเป็นตาราง เพื่อให้ทราบว่าในรายละเอียดแต่ละข้อเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายใดให้ชัดเจน ด้านการเจรจานั้น ผลออกมาเป็นอย่างไรได้ข้อสรุปยุติหรือไม่ ให้มีการนำเสนอนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 26 กันยายน นี้ เพื่อที่จะจัดทำรายงานการประชุมเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการ EEC ต่อไป

เบื้องต้นการเจรจาร่วมกับทางกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่ม CPH) ต่อ แต่ได้มีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ไปในหลายเรื่องว่าอย่าไปเจรจาในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใน RFP ซึ่งยังมีติดปัญหาอยู่บ้าง โดยเอกชนอ้างว่าไม่เห็นรายละเอียดเรื่องส่งมอบพื้นที่เกี่ยวกับการรื้อถอนสาธารณูปโภคที่มีปรากฏชัดอยู่ในเอกสาร RFP อยู่แล้ว และเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้ว และได้มีการให้เวลาเอกชนไปศึกษารายละเอียดในเอกสารก่อนที่จะตัดสินใจยื่นเสนอราคา

อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินในวันที่ 27 กันยายน 2562 และจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (คณะกรรมการ EEC) พิจารณาในวันที่ 30 กันยายน นี้ ซึ่งทางคณะกรรมการคัดเลือกฯจะต้องไปชี้แจงอธิบายรายงาน พร้อมทำหนังสือแจ้งให้กิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่ม CPH) หรือผู้ยื่นข้อเสนอมาลงนามสัญญาในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีเงื่อนเวลาที่การยืนยันราคาจะครบกำหนดในวันที่ 7 พฤศจิกายน นี้

ทั้งนี้ หากพ้นเวลายืนยันราคาดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถสรุปจบได้ ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ เนื่องจากส่งผลให้เสียหายต่อประเทศมหาศาล เพราะที่ผ่านมามีต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่นได้เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าภาพรวมของโครงการที่อยู่ในแผน EEC เป็นอย่างไร เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในแผนการลงทุนต่อไป

ด้านนายอนุทิน กล่าวว่า กรณีโครงการรถการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้สั่งการให้ยึดผู้ชนะการประมูล คือ กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่ม CPH) เป็นหลัก เฉพาะฉะนั้นอะไรที่ยอมเขาได้ให้ยอม อะไรที่เจรจาจากันไม่จบให้ยึดเอาทีโออาร์ หรือเอกสารกำหนดขอบเขตและรายละเอียดเป็นหลัก เพื่อที่จะเซ็นสัญญาให้ได้ในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ เช่น เรื่องงานรื้อถอนโครงการโฮปเวลล์มีระบุอยู่แล้วในทีโออาร์ ตรงนี้ผู้ชนะประมูลต้องยอมรับ

“ส่วนที่เกี่ยวกับค่าย้ายสาธารณูปโภค 200 ล้านบาท ผมบอกการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ยอมๆไป ดีกว่าคุยไม่จบแล้วไปเอาผู้แพ้ประมูลซึ่งราคาสูงกว่า 50,000 ล้านบาท ฉะนั้นผมไม่เอาผู้ประมูลแพ้เพราะเงินลงทุนจะเพิ่มไปอีก และไม่เปิดประมูลใหม่ เพราะจะไม่มีทางได้ราคาตามที่ผู้ชนะรายนี้เสนอมา” นายอนุทิน กล่าว

25/9/2562  แนวหน้า (25 กันยายน 2562)

Sponsors