ไทยยึดโมเดล โรงไฟฟ้าขยะ แบบเยอรมนี จี้กฟผ.ศึกษา

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยระหว่างเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชน GBAB โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (ไบโอแก๊ส) ที่เป็นการหมักแบบแห้ง (Dry fermentation) ที่เยอรมนี ว่า ถือเป็นตัวอย่างในการคัดแยกปัญหาขยะ และส่งเสริมชุมชนไปในตัว นอกจากนี้พบว่าเป็นการผลิตไฟฟ้าจากขยะในเขตชุมชนที่มีความปลอดภัย และช่วยลดปริมาณขยะ โดยให้ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์ร่วมกัน

โดยหลังจากนี้ กระทรวงพลังงานจะกลับไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ซึ่งเป็นดูแลและจัดการขยะและมีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ทั้งนี้มอบหมายให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าว

“เราต้องไปเลือกสถานที่ที่มีความพร้อม และคนในชุมชนเห็นด้วยที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการ ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลในเร็วๆ นี้โดยคณะทำงานดังกล่าวจะมีบทบาทในการร่วมจัดตั้ง และบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่” นายสนธิรัตน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การเดินทางมาศึกษาโมเดลของโรงไฟฟ้า GBAB ที่เยอรมนีครั้งนี้ไม่ได้การันตีว่าจะสามารถนำไปใช้กับประเทศไทยได้ทั้งหมด เนื่องจากความแตกต่างกันทั้งเรื่องภูมิประเทศ หรือการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากโรงไฟฟ้า GBAB นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสถาพแวดล้อมเป็นป่า จึงทำให้เชื้อเพลิงส่วนใหญ่มาจากไม้ แต่ในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นขยะในครัวเรือน จึงต้องไปศึกษาแนวทางที่จะพัฒนาว่าจะใช้รูปแบบใด และเชื้อเพลิงชนิดใดเป็นหลัก

2/10/2562  แนวหน้า (2 ตุลาคม 2562)

Sponsors