เสร็จแล้ว! ถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 เชื่อมสนามบินแม่ฟ้าหลวง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 รวมทางหลวงหมายเลข 1418 ทางเข้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง

ซึ่งเป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) มีเกาะกลางแบบ Depressed Median ระยะทางยาวประมาณ 9.386 กิโลเมตร

ส่วนทางหลวงหมายเลข 1418 ทางเข้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เป็นงานบูรณะทางเดิม 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต มีเกาะกลางเป็นแบบ Raised Median ระยะทางยาวประมาณ 2.628 กิโลเมตร

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองเชียงราย ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

4/10/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (4 ตุลาคม 2562)

Sponsors