info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.80.5.103

โรงไฟฟ้าไชยะบุรีพร้อมจ่ายไฟฟ้า ต.ค.นี้

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

ซีเค พาวเวอร์เตรียมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี จ่ายไฟเข้าระบบ 1,220 เมกะวัตต์ให้ กฟผ. ภายในเดือนตุลาคมนี้

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) เปิดเผยว่า ขณะนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ออกหนังสือรับรองความพร้อมในการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี กำลังการผลิตรวม 1,220 เมกะวัตต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มั่นใจพร้อมส่งไฟฟ้าป้อนไทยภายในเดือนตุลาคมนี้

โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้นแห่งแรกบนแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่ในแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต์ โดยอยู่ในสัญญาการซื้อขายไฟให้แก่ กฟผ.ทั้งหมด 1,220 เมกะวัตต์ ส่งเข้าสู่ประเทศไทยด้วยสายส่งขนาด 500 กิโลโวลต์ จาก สปป.ลาว เข้าทาง อ.ท่าลี่ จ.เลย และส่งให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) ขนาด 60 เมกะวัตต์ ด้วยขนาดสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ภายใน สปป.ลาว

ทั้งนี้ กฟผ.ได้อนุมัติการทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเริ่มซื้อไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักทั้ง 7 เครื่องต้องผ่านการทดสอบจ่ายไฟเข้าสู่ระบบของ กฟผ.ด้วยมาตรฐานที่เข้มงวด เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีสามารถทำหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงของแต่ละวัน (Daily Peaking) รวมถึงสามารถทำหน้าที่รองรับสภาวะฉุกเฉินกรณีที่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่บริเวณข้างเคียงเกิดขัดข้อง

การพัฒนาโรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่บนความสมดุลระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกของการบริหารโครงการ ด้วยมูลค่าการลงทุนเพื่อรักษาระบบนิเวศของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีสูงถึง 19,000 ล้านบาท มีการศึกษาก่อนเริ่มโครงการและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลก โดยมีธรรมชาติเป็นต้นแบบ ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีเป็นมาตรฐานที่สำคัญว่าหากจะลงทุนผลิตไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงต้องกล้าที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันด้วย

8/10/2562  MGR Online (8 ตุลาคม 2562)

Our Sponsors