เวนคืน”บางใหญ่-กาญจน์”ไม่คืบ โยกเงิน 9 พันล้านเร่งก่อสร้าง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรมยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเวนคืนที่ดินมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. ที่ขอขยายกรอบวงเงินเพิ่มอีก 14,217 ล้านบาท จากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เนื่องจากยังมีข้อท้วงติงจากหลายฝ่ายถึงจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นมาก โดยต้องการให้กรมทบทวนอีกครั้ง ล่าสุดกรมได้ปรับช่วงบางใหญ่เพื่อลดพื้นที่เวนคืน สามารถลดค่าเวนคืนได้ 100 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินเวนคืนทั้งโครงการจากเดิม 19,737 ล้านบาท อยู่ที่ 19,637 ล้านบาท

เพื่อให้โครงการได้เดินหน้า กรมจะโยกงบปี 2561 เป็นค่าก่อสร้างโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 11,000 ล้านบาท จะขอสำนักงบประมาณโอนการใช้เงินจากค่าก่อสร้าง 9,127 ล้านบาทจ่ายค่าเวนคืนไปก่อน ส่วนค่าก่อสร้างให้สำนักงบประมาณจ่ายคืนกรมในปี 2562 เพราะโครงการล่าช้ามาร่วม 1 ปีแล้ว ยังไม่รู้จะเปิดใช้ในปี 2563ได้หรือไม่

แหล่งข่าวจากกรมทางหลวงกล่าวว่า หลังหลายฝ่ายให้กรมทบทวนค่าเวนคืนที่ดิน โดยให้ปรับแนวใหม่นั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้หนึ่งในการแก้ปัญหามีแนวคิดจะปรับแบบเพื่อลดเขตทางเวนคืน ช่วงจังหวัดนนทบุรี-นครชัยศรี ประมาณ 30 กม. แต่ดูแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีการออก พ.ร.ฎ.เวนคืนไปแล้ว และจะต้องทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ใหม่

ทั้งนี้กรมพยายามปรับแบบก่อสร้างเพื่อลดเวนคืนที่ดินบริเวณบางใหญ่ โดยลดขนาดสะพานทางต่างระดับจาก 3.60 เมตร เหลือ 3.50 เมตร รวมถึงเป็นการเลี่ยงไม่ให้กระทบตอม่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-คลองบางไผ่ด้วย ทำให้ลดการเวนคืนได้ 3.5 ไร่

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า สำหรับยอดเวนคืนทั้งโครงการที่สำรวจมีทั้งสิ้น 7,276 ราย เป็นที่ดิน 4,001 แปลง วงเงิน 16,856 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้างและค่าเสียหาย เช่น บ้าน ตึก โรงงาน ดินถม บ่อน้ำ บ่อบาดาล สระน้ำ จำนวน 1,707 ราย เป็นเงิน 2,770 ล้านบาท

และต้นไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก 1,568 ราย เป็นเงิน 111 ล้านบาท ซึ่งค่าเวนคืนเพิ่มขึ้นมากใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินเดิมที่ ครม.อนุมัติไว้ 2.64 เท่าตัว หรือ 280%

ปัจจุบันกรมได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินไปแล้ว ประมาณ 25% วงเงิน 5,420 ล้านบาทกระจายไปทั่วพื้นที่ของโครงการ ยังเหลือ 75% ที่จะต้องเร่งรัดการเวนคืนและจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่ถูกเวนคืน

18/6/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (18 มิถุนายน 2561)

ผู้สนับสนุน