ชงครม.เวนคืนที่ มอเตอร์เวย์บางใหญ่/จ่ายชาวบ้านธค.

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 60,000 ล้านบาท ว่า ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นี้ ทางกระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินจาก 5,420 ล้านบาท ที่ ครม. ได้เคยพิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น เป็นวงเงินประมาณ 12,032 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ ลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 12,535 ล้านบาท หรือประมาณ 500 ล้านบาท และในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาจ่ายนั้นจะนำเงินส่วนที่เหลือจากการประกวดราคา

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งเรื่องกลับมายัง ทล. จากประเด็นที่มีการสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามคู่มือกระทรวงคมนาคมปี 2556 สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 2530 มาตรา 21 หรือไม่นั้น โดยกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องการบริหารของ ทล.ที่ไม่ได้เป็นปัญหาด้านกฎหมาย

นอกจากนี้ยังเสนอครม.ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเดิมโครงการปี 2559-2563 ขยายเป็น 2559-2566 เนื่องจากความล่าช้าในการจ่ายค่าเวนคืนดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ขออนุมัติเพิ่ม ทั้งนี้ ที่ดินที่ ทล.จะต้องจ่ายค่าเวนคืนในครั้งนี้นั้น รวมทั้งสิ้น 2,500 แปลง จากทั้งหมด 4,000 แปลง

ทั้งนี้หลังจาก ครม.พิจารณาอนุมัติแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการด้านเอกสารพร้อมประกาศแจ้งประชาชนให้รับทราบภายในระยะเวลา 1 เดือน ต่อจากนั้นจะเริ่มจ่ายค่าเวนคืนที่ดินได้ครบภายในเดือนธันวาคมนี้ และเริ่มเข้าพื้นที่และเดินหน้างานก่อสร้างได้ทันที

ส่วนด้าน ความคืบหน้าของโครงการในขณะนี้ มีความก้าวหน้า 25% ซึ่งล่าช้ากว่าแผน 2 ปี โดย ทล.จะเจรจากับผู้รับเหมาเพื่อเร่งรัดก่อสร้างโครงการ และให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2566

สำหรับแนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ออกแบบให้มีการควบคุมการเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์ มีเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ

4/11/2562  แนวหน้า (04 พฤศจิกายน 2562)

พื้นที่โฆษณา