ดันไทยแลนด์ริเวียร่าเฟส2 ชง สมคิด พิจารณาสิ้นเมษานี้

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า ระยะที่ 2 ว่าขณะนี้ตั้งแต่ในช่วงชุมพร-สงขลา รวมระยะทางประมาณ 578 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างทำการศึกษาแนวเส้นทาง โดยในส่วนของช่วงสงขลา-แม่น้ำโก-ลก และช่วงสมุทรปราการ-สมุทรสาครที่จะต้องมีการจ้างทำการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งรวมระยะทางทั้งหมดของเส้นทางจากแม่น้ำเจ้าพระยา-แม่น้ำโก-ลก มีระยะทางรวมประมาณ 1,500 กิโลเมตร ซึ่งจะมีเลนจักรยานตลอดแนวเส้นทางด้วย และคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 โดยในส่วนของผลการศึกษาโครงการดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา(TOR)

โดยก่อนหน้านี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีการกล่าวในที่ประชุมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าต้องการจะเปิดในจุดที่มีสนามบินเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่นนักท่องเที่ยวที่สามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่หาดใหญ่ ชุมพร มาเริ่มต้นท่องเที่ยวตามแนวเส้นทางที่ชุมพรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเริ่มที่เพชรบุรี หรือกรุงเทพฯ และเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันระหว่าง ทช.กับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รวมถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ได้ลงตรวจพื้นที่บริเวณช่วงบางขุนเทียน จึงได้มีแนวคิดในการขยายเส้นทางโครงการดังกล่าวขึ้นมาถึงบริเวณปากน้ำ

อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จทั้งเส้นทางจะมีการขยายแตกแขนงเส้นทางเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต สำหรับโครงการดังกล่าวในส่วนของระยะแรกช่วงเพชรบุรี-ชุมพร ได้มีการรวบรวมโครงการไว้แล้วและเตรียมเสนอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ ซึ่งจะทราบข้อมูลที่ชัดเจนทั้งหมดว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ และมีกี่เส้นทาง เป็นต้น

ด้านข้อมูลจาก ทช. ระบุว่า โครงการไทยแลนด์ริเวียร่า เฟสที่ 2 ช่วงชุมพร-สงขลา รวมระยะทางทั้งสิ้น 578 กิโลเมตร คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท โดยจะประกอบไปด้วย สถานีพักริมทางขนาดใหญ่ (Roadside Station) คล้ายกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจากผลการศึกษาจะอยู่ในพื้นที่บ้านใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ใกล้กับมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร และจะพัฒนาเป็นจุดพักรถพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร และจุดขายสินค้าชุมชน โดยหลังจากนี้จะเสนอผลการศึกษาทั้งหมดไปยังกระทรวงคมนาคมก่อนเสนอให้เรื่องสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พิจารณา และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อของบประมาณดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับโครงการไทยแลนด์ริเวียร่าจะช่วยพัฒนาให้เป็นถนนสำหรับการท่องเที่ยวระดับสากลอย่างยั่งยืนและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งใหม่ พัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลรักษา และช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรในถนนสายหลัก

16/4/2562  แนวหน้า (16 เมษายน 2562)

พื้นที่โฆษณา