ประชุมมาราธอนเช้ายันบ่ายเคลียร์สัญญารถไฟ 3 สนามบิน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินเร่งสรุปเอกสารแนบท้ายสัญญาประชุมคณะกรรมพร้อมที่ปรึกษาตั้งแต่ 9 โมงเช้ายันเที่ยง “วรวุฒิ” เรียกทีมอีอีซีประชุมต่ออีกห้องถัดไปทันทีในช่วงบ่าย แหล่งข่าวระดับสูงจากคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เปิดเผยว่า คณะกรรมการยังไม่พิจารณา กรณีกลุ่มซีพียื่นขอดำเนินการส่วนต่อขยายช่วงสนามบินอู่ตะเภา-ตัวเมืองระยอง ระยะทางประมาณ 30-40 กม. แต่ จะเน้นไปที่เรื่องเอกสารแนบท้ายสัญญาทั้งหมด รวมทั้งด้านเทคนิคและการเงิน ประการสำคัญต่อกรณีเรื่อง1ทั้งหมดนี้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.) เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องด้านเทคนิคและการเงินนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะต้องเร่งพิจารณาให้รอบคอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการกพอ.และลงนามสัญญากับกลุ่มซีพีต่อไป

“ขณะนี้อีอีซีอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการร่วมโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนั้นเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวเส้นทางเพื่อจะเร่งส่งมอบให้กลุ่มซีพีรับไปดำเนินการ โดยฝ่ายบริหารทรัพย์สินรฟท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบสัญญาเช่าที่ดินแต่ละแปลงตามแนวเส้นทางเพื่อบอกเลิกสัญญาและเร่งย้ายออกจากพื้นที่โดยเร็วต่อไป”สำหรับบรรยากาศของการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 9.00 น. และเสร็จสิ้นไปเมื่อเวลา 13.00 น. หลังจากนั้นนายวรวุฒิ มาลา รักษาการแทนผู้ว่าการรฟท. ได้เชิญทีมจากอีอีซีเข้าประชุมในอีกห้องถัดไปทันทีเพื่อสรุปความชัดเจนในวันนี้ทั้งหมดให้พร้อมนำเสนอคณะกรรมการกพอ. พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้ลงนามสัญญากับกลุ่มซีพีซึ่งยังมีลุ้นว่าจะลงนามสัญญาได้ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ตามแผนได้หรือไม่นื่องจากยังรอการพิจารณาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) โครงการช่วงลาดกระบัง-สนามบินอู่ตะเภาที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่ได้เปิดประชุมในเรื่องนี้

5/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (5 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา