เปิดทำเลขายดี อสังหาฯ ระยอง-ฉะเชิงเทรา

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานผลสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในพื้นที่ 3 จังหวัดอีอีซี ซึ่งฉบับนี้จะเปิดเจาะทำเลบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมที่ขายมากที่สุดในจังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา พบว่าในจังหวัดระยอง มีจำนวน 244 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 34,596 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 84,516 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 12,386 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 32,108 ล้านบาท

แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 220 โครงการ มีจำนวนหน่วย 31,147 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 77,739 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 11,728 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 30,633 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด จำนวน 24 โครงการ มีจำนวนหน่วย 3,449 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 6,777 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 658 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 1,475 ล้านบาททำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดระยองที่ขายดีมากที่สุดคือ เมืองระยอง ประมาณ 71% ของหน่วยทั้งหมดในโครงการ มูลค่าขายได้ 6,083 ล้านบาท ส่วนทำเลคอนโดมิเนียมที่ขายดีมากที่สุด คือ นิคมฯอมตะซิตี้-อีสเทิร์น ขายได้ 87.2% มูลค่าที่ขายได้ 1,089 ล้านบาท

สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 66 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 14,310 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 40,784 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 5,107 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 13,729 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 63 โครงการ มีจำนวนหน่วย 12,940 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 39,476 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 4,738 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 13,368 ล้านบาท โครงการอาคารชุด จำนวน 3 โครงการ มีจำนวนหน่วย 1,370 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1,308 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 369 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 361 ล้านบาททำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ขายดี โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ต่อหน่วยทั้งหมดในโครงการได้แก่ ทำเลคลองหลวงแพ่ง ขายได้ 70.3% มูลค่าขายได้ 6,793 ล้านบาท ส่วนทำเลอาคารชุด จะเป็นทำเลในเมืองฉะเชิงเทรา ขายได้ 73.1% มูลค่าที่ขายได้ 947 ล้านบาท

8/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (8 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา