ยังไม่ถึงครึ่งทาง! รีวิวแผนรถไฟทางคู่สายใต้ “นครปฐม-ชุมพร “สร้างไม่ถึง 50% ติดระเบิดรื้อแบบวุ่นได้นั่งปี’65

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ความก้าวหน้างานก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ 1 ใน 7 โครงการรถไฟทางคู่เฟส 1 คือ ช่วงนครปฐม – ชุมพร ระยะทาง 421 กม. เงินลงทุน 33,982 ล้านบาท แบ่งได้ 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน, ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ และช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร

แบ่งก่อสร้างเป็น 5 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม – หนองปลาไหล ระยะทาง 93 กม. เงินลงทุน 8,198 ล้านบาท, สัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล – หัวหิน ระยะทาง 76 กม. เงินลงทุน 7,520 ล้านบาท, สัญญาที่ 3 ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. เงินลงทุน 5,807 ล้านบาท สัญญาที่ 4 ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – บางสะพานน้อย ระยะทาง 88 กม. เงินลงทุน 6,465 ล้านบาท และสัญญาที่ 5 ช่วงบางสะพานน้อย – ชุมพร ระยะทาง 79 กม. เงินลงทุน 5,992 ล้านบาท ซึ่งทุกสัญญาเริ่มสร้างพร้อมกันเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561

ความคืบหน้าของแต่ละสัญญา ณ วันที่ 25 พ.ค. 2462 สัญญาที่ 1 อยู่ที่ 29.299% เร็วกว่าแผน 0.251% มีอุปสรรคการก่อสร้างสำคัญอยู่ที่บริเวณ จ.ราชบุรี มีงานสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองยาว 160 เมตร ซึ่งพบว่าใต้แม่น้ำมีระเบิดจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จำนวน 7 ลูก และมีความอ่อนไหวมาก เพราะสามารถจุดชนวนได้ด้วยการถูกกระทบเพียงนิดเดียว โดยบนระเบิดแต่ละลูกมีสารเคมีชนิดพิเศษที่ช่วยให้เกิดการจุดชนวนง่ายขึ้นป้ายติดอยู่ และยังไม่หมดอายุ หากเกิดระเบิดขึ้นจะมีอานุภาพทำลายล้างในรัศมี 2 กม. จึงต้องเก็บกู้ระเบิดทั้ง 7 ลูก คาดว่าวันที่ 14 มิ.ย.นี้จะสรุปวิธีการเก็บกู้ระเบิดทั้ง 7 ลูกได้

“ร.ฟ.ท.ได้ปรับแบบก่อสร้างสะพานนี้ใหม่ จากเดิมจะปักตอม่อลงไปในน้ำ เปลี่ยนเป็นสร้างสะพานแบบสะพานขึงแทน ใช้เงินก่อสร้างประมาณ 300 ล้านบาท เพิ่มจากเดิมที่สะพานแบบคอนกรีตประมาณ 200 ล้านบาท โดยจะปักตอม่ออยู่บนฝั่งแทน แล้วใช้สลึงขึงรับน้ำหนักแทน แต่ ร.ฟ.ท.ไม่จำเป็นต้องหยุดก่อสร้างแต่อย่างใด สามารถสร้างได้ตามปกติ เพราะโครงสร้างเปลี่ยนไปใช้พื้นที่บนฝั่งแทน และไม่ต้องเวนคืนพื้นที่เพิ่มเติม แต่ต้องสำรวจระเบิดที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินด้วย เพราะพื้นที่นี้พบว่าการฝังระเบิดเป็นจำนวนมาก”

โครงการทางระบายน้ำจังหวัดประจวบอยู่ใกล้คันทางรถไฟ

อีก 4 สัญญาที่เหลือยังเดิมหน้าตามแผนไม่มีปัญหา โดยสัญญาที่ 2 คืบหน้า 41.814% เร็วกว่าแผน 0.116% สัญญาที่ 3 คืบหน้า 29.482% เร็วกว่าแผน 3.6% สัญญาที่ 4 คืบหน้า 22.459% ช้ากว่าแผน 6.884% เนื่องจากบริเวณนี้เส้นรถไฟไปทับซ้อนกับทางระบายน้ำของจังหวัด จึงต้องเคลียร์กันและเปลี่ยนแบบเล็กน้อย ส่วนสัญญาที่ 5 คืบหน้า 18.766% ช้ากว่าแผน 13.871% ต้องปรับแบบและขนาดสถานีชุมพรใหม่ เนื่องจากไปคร่อมคลองของชาวบ้าน

“โดยรวมถือว่าโครงการช้ากว่าแผนไปบ้าง คาดว่างานโยธาทั้งหมดจะเสร็จในปี 2564 จากนั้นช่วงกลางปีจะวางระบบอาณัติสัญญาณ จะใช้เวลาอีก 6 เดือน จะไปเสร็จพร้อมใช้บริการในปี 2565” นายวรวุฒิกล่าว

ส่วนช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168.2 กม. เงินลงทุน 33,513 ล้านบาท เป็นโครงการอยู่ในแผนระยะที่ 2 อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ

9/6/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (9 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา