ตั้งรง.ใหม่พุ่ง คาดทั้งปีแสนล้าน อุตสาหกรรมเป้าหมายมาแรง

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

กรอ.ตั้งเป้ายอดขอประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการโรงงานในอีอีซีปี62พุ่ง1 แสนล้านหลัง5เดือน มียอดขอเข้ามาแล้ว 6.3 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้าและพลาสติก ชี้จากปัจจัยนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเริ่มเห็นภาพความชัดเจนของการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประกาศตัวเลขยอดขอประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการโรงงานในอีอีซี ช่วง 5 เดือนแรกปีนี้(มกราคม-พฤษภาคม 2562 ) มีจำนวน 209 โรงงาน เงินลงทุน 63,651 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 11,926 คน ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งนี้ หากพิจารณาการประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการโรงงาน ที่อยู่ในกลุ่ม 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในอีอีซี มีจำนวน 39 โรงงาน เงินลงทุน 16,133 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 6,332 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแขนกล และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า การขอประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการโรงงานในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาในพื้นที่อีอีซี มียอดเงินลงทุน 63,651.92 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 14,936.94 ล้านบาท ในจำนวน 227 โรงงาน หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 48,714.98 ล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับความสนใจของนักลงทุนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากมียอดขอประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการโรงงานเพิ่มขึ้นถึง 10,701.03 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า นโยบายการขับเคลื่อนอีอีซีของรัฐบาลเดินมาถูกทาง ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นที่จะมาลงทุนในประเทศไทย

ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็นรายจังหวัดในอีอีซี จะพบว่าจังหวัดชลบุรีมีการขอประกอบการกิจการใหม่และขยายกิจการโรงงานมากที่สุดถึง 42,777.37 ล้านบาท เป็นการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เงินลงทุน 36,415 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์พลาสติก 2,161.07 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์โลหะ 1,115.56 ล้านบาท เป็นต้น รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง เงินลงทุนทั้งสิ้น 18,231.21 ล้านบาทเป็นกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 1,537.58ล้านบาทและผลิตภัณฑ์โลหะ 1,497.33 ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา เงินลงทุน 2,643.33 ล้านบาทอยู่ในกลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ เงินลงทุน 1,014.53 ล้านบาทผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 715.36 ล้านบาทนายทองชัย กล่าวอีกว่า เมื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การลงทุนจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อีอีซีของปีนี้ น่าจะมียอดเงินลงทุนเกิดขึ้นได้ราว 1 แสนล้านบาท ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) กำหนดเป้าหมายไว้ได้ เพราะประเมินได้จากยอดการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1,126 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนราว 7.9แสนล้านบาท จะทยอยมาขอรับประกอบกิจการและขยายกิจการโรงงานอีกทั้งสถานการณ์สงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จะส่งผลให้นักลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ซึ่งเป็นคู่กับกับทางสหรัฐอเมริกา จะหันมาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น

10/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (10 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา