ประมูล ทางคู่ แสนล. ตีปี๊บดึงผู้รับเหมาขยายสายใต้-อีสาน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยความคืบหน้า โครงการรถไฟทางคู่สายใต้ พบว่า การก่อสร้างในภาพรวมเฉลี่ย 28% แบ่งเป็น ช่วงนครปฐม-หัวหิน คืบหน้า 33% ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ คืบหน้า 30% และช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร คืบหน้า 19%

นอกจากนี้ การรถไฟฯยังมีแผนลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่ 2 ได้แก่ รถไฟทางคู่ช่วง ชุมพร-สุราษฎร์ธานี วงเงิน 24,000 ล้านบาท รถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี-สงขลา วงเงิน 57,000 ล้านบาท และรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 48 กิโลเมตร วงเงิน 8,000 ล้านบาท

ส่วนความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายอีสานในปีนี้จะเร่งออกแบบและผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ คือรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กิโลเมตร วงเงิน 67,900 ล้านบาท ขณะที่อีกเส้นทางที่ ครม.อนุมัติไปแล้ว คือ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงิน 85,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) เวนคืนพื้นที่ก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้บริการปี 2567 สำหรับมีแนวเวนคืน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย ซึ่งจะเริ่มต้นที่สถานีเด่นชัย มุ่งไปทางทิศเหนือผ่าน ลำปาง พะเยา และเชียงราย สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนเชียงของ โดยพื้นที่เวนคืนจะมีเขตทางกว้าง 50 เมตร มีทั้งหมด 7,292 แปลง และที่ดิน 9,661 ไร่ ในส่วนของการร่างขอบเขตเงื่อนไขการประกวดราคา(TOR) นั้นจะทำควบคู่กันไปเพื่อเปิดประมูล

ทั้งนี้แบ่งสัญญาก่อสร้างออกเป็น 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ระยะทาง 104 กิโลเมตร วงเงิน 26,700 ล้านบาท สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 135 กิโลเมตร วงเงิน 28,700 ล้านบาท และสัญญาที่ 3 เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 84 กิโลเมตร วงเงิน 17,400 ล้านบาท

นอกจากนี้ ส่วนเส้นทางรถไฟทางคู่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ในปีนี้คือ แก่งคอย-คลอง 19-ฉะเชิงเทรา คาดว่า ในอีก 1-2 เดือน จะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ และเส้นทางจิระ-ขอนแก่น ที่จะเปิดใช้เต็มเส้นทางในเดือน สิงหาคม-กันยายนนี้

ส่วนด้านโครงการทางคู่ที่ส่งให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)พิจารณาแล้ว หากผ่านความเห็นชอบจะเสนอให้รัฐบาลใหม่พิจารณาได้แก่ รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี วงเงิน 37,000 ล้านบาท และรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย วงเงิน 26,000 ล้านบาท

10/6/2562  แนวหน้า (10 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา