จีนขนทัพ 100 บิ๊กธุรกิจ ขยายการค้า-ลงทุนอีอีซี

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรับมนตรีด้านเศรษฐกิจ ไปเป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีน (กวางตุ้ง) - ไทย เนื่องในโอกาสเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลกวางตุ้ง (นายหลี่ ซี) พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจกวางตุ้ง กว่า 100 ราย เดินทางเยือนประเทศไทย โดยมีหอการค้าไทย-จีน สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน รวมทั้งร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม BOI และEEC ในงานสัมนาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีน(กวางตุ้ง)-ไทย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 800-900 ราย ทั้งนี้ภายในงานฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนาเชิงธุรกิจ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้า (Business Matching/ Networking) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยจะมีภาคเอกชนจีนเข้าร่วมเจรจาธุรกิจประมาณ 60 บริษัท เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทยและจีน ให้บรรลุเป้าหมาย 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2564โดยการเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้ นอกจากการเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวแล้ว ยังมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาศักยภาพของพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) เพื่อวางแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยและมณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ Greater Bay Area (GBA) และ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน กับ EEC ซึ่ง GBA เป็นพื้นที่ที่อยู่ในแผนพัฒนาที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ประกอบไปด้วย 9 เมืองในมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า โดยมีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทีเป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างเส้นทางคมนาคมระหว่างสามเขตแดนให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรัฐบาลไทยเองก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ระหว่าง GBA กับ EECทั้งนี้มณฑลกวางตุ้ง ถือเป็นมณฑลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง กล่าวคือ มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีการนำเข้าสูง ประชากรมีจำนวนมากและมีรายได้ต่อหัวเข้าใกล้ระดับประเทศที่มีรายได้สูง ในปี 2561 ไทยและกวางตุ้งมีมูลค่าการค้า 23,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปกวางตุ้ง 14,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าของไทยจากกวางตุ้ง 9,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปกวางตุ้ง เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ผลไม้ น้ำมันและแร่เชื้อเพลิง เป็นต้น ส่วนสินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากกวางตุ้ง อาทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ประมวลผลอัตโนมัติ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น ปัจจุบัน ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 7 ของมณฑลกวางตุ้ง ถึงแม้ว่าจะยังมีการนำเข้าจากไทยไม่มากนัก แต่ก็เป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อส่งออกไปยังจีนมากขึ้น

11/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (11 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา