ยันมอเตอร์เวย์กทม.-บ้านฉางเข้ามาบตาพุดเปิดบริการปี 63

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

มอเตอร์เวย์กทม.-บ้านฉาง

กรมทางหลวง แจ้งว่า ขณะนี้ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตอน 9 ระหว่าง กม.26 – กม.29 ระยะทาง 2.87 กิโลเมตร เสร็จแล้ว เป็นการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่ เพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงเข้าพัทยา ที่ กม.2 ไปยังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะทางตลอดสายประมาณ 31.15 กิโลเมตร รวมทางแยกเข้าอำเภอระยะทาง 7.85 กิโลเมตร

โดยโครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 14 โครงการ ของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย พัทยา – มาบตาพุด ซึ่งภาพรวมคืบหน้ากว่าร้อยละ 97 ในวงเงินงบประมาณ 925,164,088 บาท

สำหรับทางหลวงพิเศษสายดังกล่าว คาดว่าจะเปิดใช้งานปี 2563 ทำให้โครงข่ายทางถนนบริเวณพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีระบบขนส่งทางบกที่สมบูรณ์เป็นไปตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก รวมถึงระบบการขนส่งและการเดินทางจากกรุงเทพฯ – อำเภอมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียงจะมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

13/6/2562  แนวหน้า (13 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา