คอนโดริมเจ้าพระยาพรึบ เปิดขาย 2 หมื่นหน่วย

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

คอนโดฯริมแม่นํ้าเจ้าพระยาทำสถิติเปิดขาย 20,786 หน่วย กว่า 33% ขายก่อนปี 2543 มั่นใจความนิยมเพิ่มต่อเนื่อง ทำเลเด่น เจริญนคร-พระราม3-เจริญกรุงเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นพื้นที่ยอดนิยมสำหรับตลาดคอนโดมิเนียมทั้งกลุ่มของผู้ประกอบการและผู้ซื้อ นอกจากนี้หากทำเลอยู่ติดริมแม่นํ้าเจ้าพระยาด้วยแล้วยังเพิ่มโอกาสการลงทุนมากขึ้น

นายสุรเชษฐ กองชีพ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด วิเคราะห์พื้นที่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครมีคอนโดมิเนียมประมาณ 20,786 หน่วย โดยกว่า 33% เปิดขายก่อนปี 2543 และพื้นที่ตามแนวถนนพระราม 3 มีสัดส่วนของคอนโดมิเนียมที่อยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยามากที่สุดในกรุงเทพมหานครเพราะมีสัดส่วนของจำนวนมากถึง 45% ของจำนวนคอนโดมิเนียมทั้งหมด ดังนั้น คอนโดมิเนียมที่อยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาตามแนวถนนพระราม 3 เป็นโครงการที่เปิดขายก่อนปี 2550 และมีหลายโครงการมีมากกว่า 800 หน่วย ส่วนพื้นที่ตามแนวถนนเจริญนคร เป็นพื้นที่ที่มีโครงการเปิดขายใหม่ต่อเนื่องมากที่สุดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อาจจะเพราะความน่าสนใจของพื้นที่นี้ที่มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่เปิดให้บริการและเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองที่ต่อเชื่อมมาจากสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพพื้นที่ตามแนวถนนเจริญนคร ทำให้มีโครงการเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างไรก็ตามบางโครงการปิดการขายหรือมีอัตราการขายสูงภายในเวลาไม่นานหลังจากเปิดขายเพราะศักยภาพของทำเลที่มากกว่าชัดเจน ส่วนพื้นที่อื่นๆ นั้นยังคงไม่มีโครงการเปิดขายใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่ตามแนวถนนพระราม 3 และเจริญนครจะยังเป็นทำเลริมแม่นํ้าเจ้าพระยาที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในอนาคต พื้นที่ตามแนวถนนจรัญสนิทวงศ์ต้องดูหลังจากเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินเปิดให้บริการ ส่วนพื้นที่ตามแนวถนนราษฎร์บูรณะก็ต้องรอรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งอีกหลายปีกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลง

13/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (13 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา