วงแหวน-พุทธมณฑลสาย 2 คืบ 22% วิ่งฉลุย เม.ย.ปีหน้า เร่งแก้เวนคืน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

เดินหน้าก่อสร้างมาร่วม 8 เดือนนับจากสัญญาเริ่มรันวันที่ 25 ก.ย. 2561 สำหรับโครงการต่อเชื่อม “ถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2” ระยะทาง 16.7 กม.

โครงการนี้ “กทม.-กรุงเทพมหานคร” ได้บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง วงเงิน 1,135 ล้านบาท ตามสัญญามีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 13 ก.ย. 2563 ยังลุ้นว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่

ความคืบหน้าล่าสุด “จักกพันธุ์ ผิวงาม” รองผู้ว่า กทม. กล่าวว่า โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จะใช้เวลาก่อสร้าง 720 วัน ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้ว 22.10% ซึ่งรูปแบบโครงการประกอบด้วยทางยกระดับจากถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ขนาด 4-6 ช่องจราจร และทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร รวมระยะทาง 1.67 กม.

ปัจจุบันผลงานที่ผู้รับเหมาดำเนินการงานฐานราก งานคานขวาง งานเสาเข็มเจาะ งานทรายถมคันทาง งานกำแพงกันดิน งานถมปรับดินบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 มีก่อสร้างเสาเข็มตอม่อสะพานต่างระดับข้ามถนนกาญจนาภิเษก พร้อมทั้งกรุยทางปรับระดับพื้นดินด้านถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 3

“ยังติดการเวนคืนที่ดินบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ คงเหลืออาคารโกดังโรงไม้ 2 หลัง ที่ดิน 8 แปลง โครงสร้างบ้าน 1 หลัง และรั้ว 4 ราย บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 ฝั่งขาออก ให้สำนักการโยธาเร่งเวนคืนที่ดินในแนวเขตทางก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวงรื้อย้ายเสาไฟฟ้า”

นายจักกพันธุ์กล่าวย้ำว่า การก่อสร้างผู้รับจ้างได้แบ่งพื้นที่การทำงานออกเป็น 7 โซน ในแต่ละโซนได้กำหนดแผนงานและขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน โดยทุกโซนจะทำงานควบคู่กันไปเพื่อให้การก่อสร้างมีความก้าวหน้าตามแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง คาดว่าพื้นจราจรทางราบด้านถนนกาญจนาภิเษกเชื่อมต่อถนนพุทธมณฑลสาย 2 จะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือน เม.ย. 2563

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มโครงข่ายถนนสายหลักระหว่างกรุงเทพฯกับปริมณฑล พร้อมช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคตโครงการดังกล่าวจะเชื่อมต่อไปถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนพุทธมณฑลสาย 4 อีกด้วย

โดยปี 2563 กทม.เตรียมของบประมาณ 2,175 ล้านบาทก่อสร้าง ขนาด 8 ช่องจราจร 6.4 กม. ปัจจุบันทยอยเวนคืนแล้ว เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นโครงข่ายใหม่ที่เชื่อมจากศิริราชถึง จ.นครปฐม

14/6/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (14 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา