รถไฟทางคู่ ‘ชุมทางศรีราชา-คลองใหญ่’ ส่งเสริมขนส่งทางรางเกษตรกรภาคตะวันออก

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการดังกล่าวนี้มีระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน ซึ่งจัดเป็นเส้นทางการเชื่อมต่อจากสถานีชุมทางศรีราชา หรือจากสถานีบางละมุง ถึงจุดเชื่อมต่อสถานีมาบตาพุด ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษามีหลายแนวทางที่อยู่ระหว่างการคัดเลือก โดยบางแนวเส้นทางผ่านนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 7 แห่ง บางเส้นทางเรียกว่าเป็นการเชื่อมเส้นทางระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก แนวเส้นทางช่วงระยองเริ่มจากตัวเมืองระยอง ตัดผ่านพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่จังหวัดตราด ใกล้กับจุดด่านศุลกากรคลองใหญ่ด่านชายแดนเชื่อมกับกัมพูชา

รถไฟทางคู่สาย “ชุมทางศรีราชา-คลองใหญ่” จะส่งเสริมการขนส่งทางรางของเกษตรกรในพื้นที่ระยอง-จันทบุรี-ตราด ซึ่งเป็นศูนย์กลางผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยปี 2561 มีปริมาณสินค้าทางรถไฟขาเข้าแหลมฉบัง 3.9 ล้านตันต่อปี ส่วนขาออก 1.7 ล้านตันต่อปี และมีปริมาณผู้โดยสารรถไฟจังหวัดชลบุรีปี 2561 ขาเข้าจำนวน 64,979 คนต่อปี และขาออก 57,713 คนต่อปี

16/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (16 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา